De jaarlijkse boekenmarkt vindt in 2019 plaats op vrijdag 5 april van 19.00 - 20.30 uur en zaterdag 6 april van 10.00 - 13.00 uur.
Er is weer veel te koop, op allerlei gebied: geschiedenis, filosofie, theologie, romans, kinderboeken, gedichtenbundels, boeken over Gooi en Eemland, kunst, kookboeken, enz. Alles is thematisch geordend.
Ook zijn er cd's te koop.
 
Hieronder nog enkele interessante boeken.
Als u belangstelling heeft, neemt u dan contact op met Gerrit Katerberg (tel. 035 - 69 342 76; e-mail gkaterberg@solcon.nl),
dan maakt hij een afspraak met u om het boek in te kunnen zien.

Voor het zoeken naar boeken kunt u ook terecht op de website van boekwinkeltjes.nl waar wij een aantal van onze boeken hebben geplaatst:
 
 
Enkele bijzondere boeken:
 


   Het boek The Heart of Henri Nouwen. His

   words of blessing is te koop voor € 10,-. Het  
   is een in het Engels geschreven boek.
   Rebecca Laird en Michael J. Christensen, die
   Henri Nouwen persoonlijk gekend hebben, 
   geven in dit boek eigen teksten van 
   Nouwen en vertellen hoe zij Nouwen ervaren
   hebben.  
 
 
  
 

Tegendraads. Vrijzinnige stemmen op het  kruispunt van geloven en denken.

  Deze bundel bevat een aantal denkers en doeners die, op

  het kruispunt van geloof en rede, positie hebben gekozen. De auteurs
  kozen iemand die zij bewonderen, beschrijven die persoon, geven een
  aantal teksten en commentaar daarop van een "buitenstaander".
  Besproken worden: Annie Zernike, Nicolette Bruining, Roessingh,
  Van den Berg van Eysinga, Horreüs de Haas, Henriëtte Roland Holst,
  Heering,Mönnich, Zuurdeeg, Banning en Hannes de Graaf.
  De prijs is € 5,-.