Gesprekskring:

Dinsdag 3 oktober aanvang: 10.30 uur  Het onbehagen in de samenleving

Al decennia  is Nederland een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld. En het gaat ons nog beter dan pak weg 25 jaar geleden:  we leven langer en gezonder, we zijn veiliger, gemiddeld  hoger en beter opgeleid en een heel stuk rijker. En toch is er een breed onbehagen. Hoewel de meeste  inwoners aangeven dat het met hen persoonlijk goed gaat,  is menigeen een ‘boze burger’. Populistische politici in de meeste  westerse  landen spelen daar op in en voeden het onbehagen. Bas Heijne, columnist van de NRC schreef er een boekje over: Onbehagen. Nieuw licht op de beschaafde mens. Peter Korver neemt  ons mee door zijn gedachten en zet ons aan het denken  over hoe wij staan  tegenover onze tijd.


  • Literatuurkring:

Dinsdag 17 oktober , 10.30 uur

Het nieuwe boek is Hoe alles moest beginnen van Thomas Verbogt.

Thomas en Licia gaan als kinderen met elkaar het verzonnen  leven aan, want het echte leven vertrouwen ze niet. Aan hun tijd samen komt abrupt  een einde. Ze moeten elkaar loslaten, maar kunnen  dat niet. We volgen Thomas en Licia daarna als twintigers,  veertigers en zestigers. Zij blijven verbonden, ook als zij elkaar jaren niet zien. Toch zal het bijna een leven lang duren voordat Thomas begrijpt wat haar voorgoed  veranderde. Hoe alles moest beginnen is een roman over de liefde, de tijd, en de kracht van het verzinnen.