Nieuwsbrief  augustus 2018 

Lees: www.majellakapel.nl       Mail: majellakapel@gmail.com       Bel: 06-315 315 96

 

 

 

Vrijdag 03 augustus , 09.30 Tuynluy

Inclusief wereldbespreking

 

Zondag 05 augustus , 10.30 uur: Zomerdienst

                   Plaats: Remonstrantse kerk

Voorganger: Ds. Peter Korver

 

Woensdag 08 augustus , 14.30 uur: Zomermiddag

Plaats: remonstrantse kerk

Spreker: Ds. Peter Korver

Thema: Der Erlkönig (zie uitgelicht)

Zondag 12 augustus , 10.30 uur: “Hagepreek”      

Plaats: de ‘Tindalvilla’,

Nwe ’sGravelandseweg 21

Voorgangers:

Mw. ds. Annegreet van der Wijk

en Ds. Peter Korver

 

Vrijdag 17 augustus , 09.30 uur: Poetsploeg

U bent van harte welkom om mee te helpen

 

Zondag 19 augustus , 10.30 uur: Zomerdienst                         

Plaats: Doopsgezinde kerk

Voorganger: Ds. Kees van der Horst

Woensdag 22 augustus , 14.30 uur: Zomermiddag

Plaats: Lutherse kerk

Spreker: Dhr. Daan Asser

Thema: Dilemma’s van rechters

 

Vrijdag   24 augustus , 09.30 Tuynluy

Inclusief wereldbespreking

 

Zondag 26 augustus   , 10.30 uur: Zomerdienst

Plaats: Majellakapel

Voorganger: Mw. Maaike Rosen Jacobson- van Dam

 

Nieuws:

  • Zomerprogramma:

In VOGM-verband (Doopsgezinden, Huiskamergemeente, Lutheranen, Remonstranten en wijzelf) wordt evenals voorgaande jaren in de zomer nauw samengewerkt. Dat uit zich in de vorm van gemeenschappelijke diensten en in de vorm van gezellige middagen.

De gemeenschappelijke diensten zijn afwisselend in een van de vier kerkgebouwen. Daarbij gaat steeds een voorganger van een andere gemeente voor.

De vier gemeenschappelijke middagen zijn ook afwisselend in een van de vier kerkgebouwen en ook nu geldt dat er een spreker is uit één van de andere gemeentes.

Het tijdstip is steeds van 14.30 - 16.00 uur. In deze maand de laatste twee van de serie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uitgelicht:

  • Zomermiddag in de Remonstrantse kerk:

Woensdag 8 augustus, 14.30 uur, Ds. Peter Korver: “der Erlkönig”.

Erlkönig (Elfenkoning) is een ballade, een verhalend lied, geschreven in 1782 door de Duitse dichter Johann Wolfgang von Goethe. De ballade vertelt het trieste verhaal van een vader die ’s nachts te paard naar huis rijdt met in zijn armen zijn zoon. De jongen, doodziek, ziet in zijn koortsdromen de elfenkoning, een symbool van de dood, die hem probeert mee te lokken naar de ‘andere zijde’. Het angstige kind roept naar zijn vader om hulp. De elfenkoning probeert het opnieuw, uiteindelijk dreigt hij het kind met geweld mee te nemen. Als de vader en het kind op hun bestemming komen, blijkt de jongen gestorven te zijn. Hij is voor de elfenkoning bezweken. Het gedicht van Goethe werd in 1815 door Franz Schubert op muziek gezet en werd een van diens bekendste liederen. Het verhaal gaat over meer dan een tragisch verlies aan de dood. De vader is zijn kind al verloren in de communicatie, in de taal. Hij spreekt ‘feitentaal’, zijn zoon ‘elfentaal’. Hier speelt een vergelijkbare miscommunicatie als tussen niet-religieuze en religieuze mensen. We lezen het gedicht en luisteren naar de muziek en wisselen van gedachten over de ‘buitenkantwerkelijkheid’ en de ‘binnenkantwerkelijkheid’ van taal.

  • Hagepreek in de Tindalvilla: (Nwe ’sGravelandseweg 21)

Zondag 12 augustus , 10.30 uur,

Voorgangers: Mw. ds. Annegreet van der Wijk en Ds. Peter Korver

Met dank aan Reina Boelens en Hans Roelofsen voor hun gastvrijheid.

  • Zomermiddag in de Lutherse kerk:

Woensdag 22 augustus, 14.30 uur, Daan Asser: “dilemma’s van rechters”.

Daan Asser: “dilemma’s van rechters”.

Daan Asser kan bogen op een rijke loopbaan als jurist. Zo was hij advocaat-generaal bij het Gerechtshof Den Haag en advocaat-generaal en later raadsheer bij de Hoge Raad. Daarnaast was hij hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en deeltijdshoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daan hield van zijn vak en heeft er van vele kanten naar gekeken. Tijdens de woensdagmiddaglezing zal hij ingaan op de verschillende aspecten en overwegingen waar een rechter mee geconfronteerd wordt. Vooral de dilemma’s waar rechters tegen aan lopen spelen een speciale rol. Welke elementen zijn van invloed op de uiteindelijke beslissing in een rechtspraak. Daan kan als geen ander putten uit een grote hoeveelheid praktijkvoorbeelden van rechterlijke dilemma’s en weet deze op een aanstekelijke en levendige manier voor het voetlicht te brengen.