Nieuwsbrief  februari 2019

Lees: www.majellakapel.nl       Mail: majellakapel@gmail.com       Bel: 06-315 315 96

 

Zondag 03 februari   , Geen dienst i.v.m. Mini-kerkendag

 

Zondag 10 februari , 10.30 uur:

Triodienst in de Doopsgezinde kerk

Voorganger: Ds. Friso Boogerd

Vrijdag 15 februari , 09.30 uur: Poetsploeg

U bent van harte welkom om mee te helpen

 

Zondag 17 februari, 10.30 uur: Anders-dan-Anders-Dienst

Zo tollig en zwarrig : Waantaal van Nico

Wanneer de juiste woorden niet meer kunnen komen.

Met medewerking van mw. Marijke Broekhuijsen

                Begeleider: Ds. Peter Korver

Thema: Afasie

Dinsdag 19 februari , 10.30 uur: Literatuurkring

                Wees Onzichtbaar van Murat Isik

 

Zondag 24 februari   , 10.30 uur: Mw. ds. Lia Jansen

 

Zondag 03 maart   , 10.30 uur: Filmochtend

Film: HUMAN             

Muziek/Film/Gesprek

o.l.v. mw. Joke Werner

 

 

 

Nieuws:

 

  • Enquête:

Als het goed is hebben al onze leden en vrienden, evenals onze abonnees op Op Weg, inmiddels een enquête ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, wilt u dat dan alstublieft laten weten.

Het bestuur stelt het op hoge prijs als u allen de moeite wilt nemen om die enquête in te vullen en aan ons terug te sturen. Hoe meer respons, hoe duidelijker het beeld is voor ons.

Op de algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op dinsdag 26 maart, om 20.00 uur, zullen we de resultaten van de enquête bespreken.

  • Algemene Leden Vergadering:

Om alvast in uw agenda te zetten: dinsdag 26 maart, om 20.00 uur. Uiteraard krijgt u ruim voor de ledenvergadering de agenda en de bijbehorende stukken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitgelicht:

  • Anders-dan-Anders dienst

Zondag 17  februari  , 10.30 uur Thema: Afasie 

Nico Broekhuijsen was buitengewoon taalbegaafd. Hij las graag en veel en beschikte met een uiterst lenige geest over een vaardige spreek- en schrijfstijl. En van de ene dag op de andere veranderde dat. De taal waarmee hij zich uitte werd door anderen wel gehoord, maar niet begrepen. Hij kon ook anderszins niet meer voor zichzelf zorgen. De laatste anderhalf jaar van zijn leven verbleef hij in een woonzorgvoorziening. Hoe is het leven dan? Wie denkt er niet heimelijk: als het zover moet komen, dan hoeft het niet meer voor mij, dan stap ik eruit. Sommigen hebben dat bij gezondheid vastgelegd. Een euthanasie-verklaring. Dat geeft een merkwaardig rustgevoel. Zo van: dit gaat mij niet gebeuren.

Het hele artikel kunt u lezen op pagina 8 van Op-Weg.

  • Literatuurkring

Dinsdag 19 februari , 10.30 uur o.l.v. ds. Peter Korver

Wees onzichtbaar van de schrijver Murat Isik is een grootse epische roman over de wanhopige strijd van een gezin tegen een tirannieke vader en een prachtige coming of age van een sensitieve jongen die opgroeit in een onveilige wereld, gebaseerd op Murat Isiks eigen jeugd. Maar het is ook een schitterende en kleurrijke ode aan de Bijlmer. De Bijlmermeer, begin jaren tachtig. De vijfjarige Turkse Metin komt met zijn ouders en zus naar Nederland. Het gezin gaat in de flat Fleerde wonen. Vader is een werkloze communist die overdag boeken van Marx leest en zich ’s avonds bezat met vrienden. Thuis is hij vaak gewelddadig en dan siddert het hele gezin. Metin vreest hem en maakt zich onzichtbaar. Maar langzaam – als de kinderen ouder worden en de moeder emancipeert – groeit het verzet tegen de vader. Ondertussen verandert de Bijlmer ook. Bedoeld als vooruitstrevende wijk verwordt het tot een gevreesd getto met veel criminaliteit en hordes junks. Op een zondagavond in 1992 boort een Boeing 747 zich in de flat Kruitberg. Tientallen bewoners komen om. In de weken daarna lopen op Metins middelbare school de raciale spanningen op. De Bijlmer verandert in de jaren daarna definitief: ondanks fysiek verzet van activistische bewoners worden veel flats gesloopt, waaronder die van Metin. 

  • Filmochtend

Zondag 3 maart , 10.30 uur o.l.v. mw. Joke Werner

Nieuw!! Op deze zondag hebben we een filmochtend. De ‘liturgie’ zal als volgt zijn:

• Er is muziek, verzorgd door Marcus van der Heide en wellicht zingen we zelf ook nog.

• We kijken naar een film

• en vervolgens gaan we met elkaar in gesprek, onder het genot van een kopje koffie of thee.

De titel van de film is HUMAN en laat ons zien en horen wat meer dan 2000 vrouwen en mannen uit 60 verschillende landen vertellen over wat hen bezig- houdt. Zo zijn er diverse thema’s, zoals liefde, familie, oorlog, immigratie, leven na de dood , homoseksualiteit, vergevingsgezindheid, geluk, immigratie en de zin van het leven. Uit die thema’s zullen enkele onderwerpen worden gekozen, waar we naar gaan kijken. Een en ander wordt afgewisseld met prachtige beelden van onze planeet. Van harte aanbevolen deze prachtige film, die in een recensie van de Volkskrant ‘energiek en hoopvol ’ wordt genoemd.