Nieuwsbrief  maart 2019

Lees: www.majellakapel.nl       Mail: majellakapel@gmail.com       Bel: 06-315 315 96

 

Zondag 17 maart, 10.30 uur: Mw. Irene Hörst

 

Dinsdag 19 maart , 10.30 uur: Literatuurkring

                Gilead van Marilynne Robinson

 

Zondag 24 maart   , 10.30 uur: Ds. Peter Korver

   Tien geboden door een groene bril

 

 

Dinsdag 26 maart , 20.00 uur:

Algemene Leden Vergadering

 

Zondag 31 maart   , 10.30 uur: Bezinningsbijeenkomst

Spreker: Dr. Rob Nepveu

 

 

 

 

Nieuws:

  • Algemene Leden Vergadering / Enquête:

Op de algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op dinsdag 26 maart, om 20.00 uur, zullen we de resultaten van de enquête bespreken. De bijhorende stukken zullen u worden toegestuurd.

  • Boekenmarkt:

Om alvast in uw agenda te zetten: Vrijdagavond 5 april en zaterdagochtend 6 april.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitgelicht:

  • Filmochtend

Zondag 3 maart , 10.30 uur o.l.v. mw. Joke Werner

Nieuw!! Op deze zondag hebben we een filmochtend. De ‘liturgie’ zal als volgt zijn:

• Er is muziek, verzorgd door Marcus van der Heide en wellicht zingen we zelf ook nog.

• We kijken naar een film

• en vervolgens gaan we met elkaar in gesprek, onder het genot van een kopje koffie of thee.

De titel van de film is HUMAN

2000 vrouwen en mannen uit 60 verschillende landen vertellen over wat hen bezighoudt. We bekijken een selectie uit de drie uur durende film. We horen over immigratie en wat oorlog met mensen doet, over liefde en vergeving en over zingeving.

Een echte aanrader. Ook om er samen nog over door te denken en praten.

  • Literatuurkring

Dinsdag 19 maart , 10.30 uur o.l.v. ds. Peter Korver

Gilead van de schrijver Marilynne Robinson

Marilynne Robinson (1943) won met ‘Gilead’, haar tweede roman, de Pulitzerprijs en het werd bekroond als ‘Boek van het jaar 2005’ (New York Times). Het boek bestaat uit een lange brief die de 76-jarige predikant John Ames vlak voor zijn dood schrijft aan zijn zevenjarig zoontje. De brief leest als een geestelijk testament van christelijke levenswijsheid voor een nieuwe generatie. De kracht ligt in de genuanceerde verwoording van hoe een christelijke geloofsovertuiging vorm krijgt in het alledaagse leven van een individuele persoon. Dat is geen gemakkelijk programma van leefregels en normen, maar een proces van zelfbeproeving, waarbij de opdracht om te vergeven het cruciale ijkpunt is. Ames schrijft uitvoerig over zijn vader en grootvader, beiden predikant met een geheel eigen invulling van hun roeping. Zo geeft hij een veelkleurig beeld van een Amerikaanse spiritualiteit die nagenoeg is verdwenen. In dat opzicht is ‘Gilead’ ook een kroniek van historische waarde.

  • Zondagochtendviering

Zondag 24 maart , 10.30 uur o.l.v. ds. Peter Korver

We lezen de zogeheten tien geboden op nieuwe wijze. Eerst zetten we ze om van het negatief gebiedende ‘Gij zult niet…’ naar positief geformuleerde levenswijzers, zoals: ik wil leven (i.p.v. Gij zult niet doden) en ik heb genoeg (i.p.v. Gij zult niet stelen). Daarna lezen we ze door een groene bril. Hoe kan je ze interpreteren in het licht van onze verbondenheid en zorg voor de aarde die aan ons is toevertrouwd? Nico Strubbe bespeelt het orgel/piano.

  • Algemene Leden Vergadering

Dinsdag 26 maart  , 20.00 uur  

Hoewel de vraag in de enquête naar samenwerking door u positief is beantwoord (de overgrote meerderheid is vóór samenwerking, een groot deel vindt zelfs, dat het sneller mag gaan) vindt het bestuur niet, dat we daar zonder meer een conclusie aan kunnen verbinden. We willen graag op de ledenvergadering met u overleggen welke weg we in zullen slaan.

En natuurlijk komt ook het gevoerde beleid van het afgelopen jaar aan de orde.