Nieuwsbrief  juni 2018 

Lees: www.majellakapel.nl       Mail: majellakapel@gmail.com       Bel: 06-315 315 96

 

 

Zondag 03 juni , 10.30 : Mw. ds. Lia Jansen

 

Maandag 04 juni , 14.00 – 15.00 uur inleveren fancy fair

 

Vrijdag 08 juni , 09.30 Tuynluy

Inclusief wereldbespreking

 

Zondag 10 juni , 10.30 uur: Triodienst in de Remonstrantse kerk

Voorganger: Mw. ds. Annegreet van der Wijk

Bijzondere muzikale begeleiding van de cantorij

 

Dinsdag 12 juni , 10.30 uur: Gesprekskring

o.l.v. Joke Werner

Film: Young at heart

 

Vrijdag 15 juni , 09.30 uur: Poetsploeg

U bent van harte welkom om mee te helpen

 

Zondag 17 juni , 10.30 uur: Ds. Peter Korver

Thema: Een zoektocht naar wat?

 

Dinsdag 19 juni , 10.30 uur Literatuurkring

Zomerlicht en dan komt de nacht

Van Jón Kalman Stefánsson

 

Vrijdag   22 juni , 09.30 Tuynluy

Inclusief wereldbespreking

Zondag 24 juni   , 10.30 uur: Bezinningsbijeenkomst

o.l.v. Dr. Rob Nepveu

 

Vrijdag   29 juni , 19.30 uur: Rond om het Licht

Thema: Vooroordelen

Zondag 01 juli   , 10.30 uur: Dr. Willem van der Meiden

 

Nieuws:

  • Collectebonnen:

De meesten van u weten er wel van, maar onlangs merkte ik dat dat niet voor iedereen geldt, daarom hier nog maar eens: u kunt bij ons gebruik maken van collectebonnen. Het voordeel daarvan is dat u uw bijdrage voor de collectes mee kunt laten tellen voor belastingaftrek, als u daarvoor in aanmerking komt. Een tweede voordeel is, dat u niet meer hoeft te zoeken naar klein geld, maar alleen een of meer collectebonnen mee hoeft te nemen naar de kerk. Er zijn bonnen à € 1,- en à € 1,50. Combinaties kunnen natuurlijk ook.

Als u hier gebruik van wilt maken, maakt u dan het benodigde bedrag over naar het bekende bankrekeningnummer, o.v.m. ‘collectebonnen’. Vervolgens meldt u bij Marijke Katerberg hoeveel en welke collectebonnen u wilt ontvangen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitgelicht:

  • Eerste optreden van de cantorij:

in het samenwerkingsverband met Doopsgezinden, Remonstranten en Huiskamer-gemeente is een cantorij gevormd. De eerste keer dat deze cantorij in een gezamenlijke dienst zal zingen is zondag 10 juni in de Remonstrantse Kerk.

  • Gesprekskring:

Dinsdag 12 juni is er een gespreksochtend om 10.30 uur o.l.v. mw. Joke Werner

De al eerder aangekondigde film Young at heart zal worden vertoond. We kijken eerst naar de film, zullen dan kort pauzeren voor een lichte lunch en bespreken daarna de film, die ons in een indrukwekkende en ontroerende documentaire vertelt over het wel en wee van de leden van een koor: hun repetities en optreden, maar ook de gezondheidskwalen, waar de leden van dit koor mee te maken krijgen. O ja, niet onbelangrijk om te weten is de gemiddelde leeftijd van het koor: 81 jaar.

  • Literatuurkring:

Dinsdag 19 juni , 10.30 uur

We bespreken het boek Zomerlicht, en dan komt de nacht van Jón Kalman Stefánsson. In dit romandebuut uit 2005 dat nu in Nederlandse vertaling is verschenen, wordt beschreven hoe vernieu- wing in een afgelegen IJslands dorp tot ontwrichting leidt van eeuwenoude waarden. Het dorp ligt in het westen van IJsland, tegen de oceaan aan, en telt slechts vierhonderd bewoners. Vlak bij de poolcirkel is het bestaan er hard, de winter lang. Het is een onbeduidende vlek op de kaart. ‘Voor de rest valt er niets opmerkelijks over ons te vertellen’, schrijft Jón Kalman Stefánsson in Zomerlicht, en dan komt de nacht. De mensen in deze roman zijn aards, leven dicht bij de natuur in een omgeving die vijandig is en tegelijk van een onwaarschijnlijke schoonheid. Het zomerlicht uit de titel is zó verblindend dat het de nacht des te dieper en zwarter maakt. Het is deze ‘winterduisternis’, zoals het prachtig heet, die ‘tegen de ruiten’ van hun huizen drukt. Daarin zijn de mensen gevangen, en vooral gevangenen van hun dromen.

  • Rond om het Licht:

Vrijdag 29 juni 19.30 uur Thema: Vooroordelen

Vooroordelen. Je hebt ze. Maar wat zijn ze eigenlijk? We staan niet dagelijks stil bij hetgeen we elke dag wel gebruiken. Onze vooroordelen. Als je het woord op google opzoekt dan kom je sites tegen met stellingen als: “het weerleggen van vooroordelen” of: “je hebt ze, maar hoe kom je van je vooroordelen af?” Vooroordelen lijken hierdoor negatief, is het ook niet beter om ergens onbevooroordeeld aan te beginnen? De laatste tijd is er echter een tegenbeweging gaande, kreten als “Leve het vooroordeel” en “Ruimte voor vooroordelen” geven aan dat vooroordelen positief zijn. Twee schijnbaar tegenoverliggende stellingen over vooroordelen. Maar hoe zien wij vooroordelen zelf? Hoe komen wij vooroordelen tegen in ons dagelijks leven? Doe mee met RoL en onderzoek gezamenlijk wat vooroordelen voor ons betekenen. Is het bekrompen om vooroordelen te hebben? Kunnen we zonder? Wanneer is een oordeel een vooroordeel? Zijn vooroordelen hetzelfde als vooronderstellingen? Moeten we vooroordelen veranderen? Of juist koesteren? 

Kom luisteren en vertellen bij Rond om het Licht.