Nieuwsbrief  Mei 2018 

Lees: www.majellakapel.nl       Mail: majellakapel@gmail.com       Bel: 06-315 315 96

 

 

Dinsdag 01 mei , 10.30 uur: Gesprekskring

Thema: Gracieus ouder worden

 

Vrijdag 04 mei , 09.30 Tuynluy

Inclusief wereldbespreking

 

Zondag   06 mei , 14.30 uur: Middagvoorstelling

Manna voor de ziel Poëzie en muziek

Evelijne Swinkels-Braaksma en Ingrid Gans

 

Zondag 13 mei , 10.30 uur: Triodienst in de Doopsgezinde kerk

Voorganger: ds. Peter Korver

 

Dinsdag 15 mei , 10.30 uur Literatuurkring

De trooster van Esther Gerritsen

 

Vrijdag 18 mei , 09.30 uur: Poetsploeg

U bent van harte welkom om mee te helpen

 

Zondag 20 mei , 10.30 uur: Pinksterviering

Voorganger: mw. Irene Hörst

 

Vrijdag   25 mei , 09.30 Tuynluy

Inclusief wereldbespreking

 

Vrijdag   25 mei , 19.30 uur: Rond om het Licht

Thema: Hoop

Zondag 27 mei   , 10.30 uur: Mr. Drs. Johan de Wit

 

Zondag 03 juni   , 10.30 uur: Mw. ds. Lia Jansen

 

Nieuws:

  • Fancy Fair nieuwe opzet:

Met een aantal mensen is besproken hoe we verder willen met de Fancy Fair en besloten is om wèl verder te gaan, maar in afgeslankte vorm. Voor de datum is gekozen voor zaterdag 20 oktober 2018, van 10.00 tot 14.00 uur. De eerste keer dat u spullen kunt inleveren is maandag 7 mei a.s., tussen 14.00 en 15.00 uur. Volgende inleverdata leest u in de volgende nieuwsbrief of in Op Weg.

  • Cantorij:

In het samenwerkingsverband met Doopsgezinden, Remonstranten en Huiskamergemeente is een cantorij gevormd. De eerste keer dat deze cantorij in een gezamenlijke dienst zal zingen is zondag 10 juni in de Remonstrantse Kerk, met Annegreet van der Wijk als voorganger. Reina Boelens is dirigent en zij zal met de cantorij oefenen op donderdag 7 juni om 19.30 uur, vrijdag 8 juni om 19.30 uur en zaterdag 9 juni om 16.00 uur. U kunt nog meedoen!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitgelicht:

  • Gesprekskring:

Dinsdag 01 mei is er een gespreksochtend om 10.30 uur o.l.v. ds. Peter Korver

Het thema is: Gracieus ouder worden.

Toen Rembrandt op 4 oktober 1669 overleed, trof men in zijn atelier een onvoltooid schilderij aan dat Simeon verbeeldt in zijn ouderdom. Hij houdt een kind vast. Misschien heeft de schilder in de oude Simeon iets van zijn eigen ouderdom willen verbeelden. De pastoraal psycholoog Herman Andriessen ziet een

‘volgroeid’ mens, iemand die uitgerijpt is. Wat er in hem was, wat hij van zijn leven maakte, dat is nu in de eindvorm zichtbaar. Maar ook zien we iets van de rol en de functie van ouderen voor de jonge en nieuwe generatie. ‘Als Simeon de zegen uitspreekt, vervult hij de taak van alle oude mensen: dat is kinderen zegenen, beamen en bevestigen.’ Hoe worden wij oud?

  • Middagvoorstelling

Zondag 06 mei is er een voorstelling met poezie en muziek: Manna voor de ziel

Eten doen we iedere dag.

Is er daarnaast een andere, meer spirituele, voeding nodig om staande te blijven?

Evelijne Swinkels-Braaksma, dichteres en predikant van de Vrijzinnigen en Doopsgezinden Baarn/Soest, en Ingrid Gans, componiste en zangeres, laten in hun voorstelling ‘Manna voor de ziel’ gedichten, verhalen en muziek uit eigen collectie klinken. Gedichten van Evelijne uit haar bundel ‘Als mijn piano wil ik zingen’, en uit de recent verschenen bundel ‘Rafelranden van licht’, met composities van Ingrid.

Muziek en poëzie als geestelijk voedsel. Broodnodig voor de ziel. Manna voor de ziel.

De toegang is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. 

  • Literatuurkring:

Dinsdag 15 mei , 10.30 uur

We bespreken we het boek Trooster van Esther Gerritsen.

Als de door affaires geplaagde politicus Henry Loman op retraite gaat in een klooster is het bij toeval Jacob die hem naar zijn kamer brengt. Jacob is onderdeel van de kloostergemeenschap, maar is geen broeder: ‘Officieel besta ik in hun gemeenschap niet.’ Sinds zijn geboorte heeft Jacob een scheef gezicht en hij is eraan gewend dat hij alleen al daardoor een andere plek inneemt in de samenleving. Als een soort klusjesman in het klooster koestert Jacob zijn uitzonderingspositie. Daar komt een einde aan als Henry Loman juist hem als zijn leidsman kiest.

  • Rond om het Licht:

Vrijdag 25 mei 19.30 uur Thema: Hoop

Hoop is één van de belangrijkste dingen in het leven: hoop geeft ons kracht om er samen iets moois van te maken. Maar wat is hoop eigenlijk precies? En hoe krijg je weer hoop, wanneer je bijvoorbeeld verdrietig bent? Met elkaar proberen we te ontdekken wat hoop voor ons betekent, waar we hoop van krijgen en hoe we onze hoop kunnen delen met elkaar en met de wereld om ons heen. Kom luisteren en vertellen bij Rond om het Licht.