Nieuwsbrief  april 2019

Lees: www.majellakapel.nl       Mail: majellakapel@gmail.com       Bel: 06-315 315 96

 

 

Vrijdag         05 april , 19.00 – 20.30 uur: Boekenmarkt

Zaterdag     06 april   , 10.00 – 13.00 uur: Boekenmarkt.

Zondag        07 april   , 10.30 uur: Dr. Hans Le Grand

Vrijdag          12 april , 9.30 uur: Tuynluy

inclusief wereldbespreking

Zondag        14 april , 10.30 uur: Palmpasen

Triodienst in de Doopsgezinde kerk

Voorganger: Ds. Peter Korver

Dinsdag        16 april , 10.30 uur: Gesprekskring

                                    Thema: Het grote kantelpunt

Donderdag             18 april , 19.30 uur: Witte donderdag

                                    Avondmaal in de Doopsgezinde kerk

Vrijdag          19 april , 09.30 uur: Poetsploeg

U bent van harte welkom om mee te helpen

Vrijdag          19 april , 20.00 uur: Goede vrijdag

                                    Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze

Met ds. Carel ter Linden en pianiste Karin Kuijper

Zondag        21 april, 10.30 uur: Eerste Paasdag

                                    Met Mw. Joke Werner en ds. Annegreet van der Wijk

Dinsdag        23 april , 10.30 uur: Literatuurkring

                                    Archipel van de hond van Philippe Claudel

Vrijdag         26 april , 9.30 uur: Tuynluy

inclusief wereldbespreking

Zondag        28 april   , 10.30 uur: Dhr. Alexander Overdiep

Zondag        05 mei   , 10.30 uur: Bezinningsbijeenkomst

           Spreker: Ds. Peter Korver

 

 

Oproep:

Zangers (m/v) gevraagd voor ons projectkoor.

Het is het plan om op 21 april, in de Paasdienst van 10.30 uur in de Majellakapel, weer te zingen, nu onder leiding van Marcus van der Heide, organist van die ochtend. Zodra de muziek bekend is, stuur ik die op. Als we thuis oefenen, is het voldoende om 1x te repeteren op een voor ieder geschikt tijdstip.

We rekenen er op, dat we weer een mooi koor kunnen vormen! Laat je me weten of je meedoet?

Je kunt je bij mij opgeven: Liesbeth Lopes Cardozo lieslopes@live.nl

Uitgelicht:

Stille week 2019 ‘Kantelmomenten’

Ook dit jaar zullen de doopsgezinde gemeente, vrijzinnigen en huiskamergemeente met elkaar naar Pasen toeleven. In de Stille Week zijn er diensten en bijeenkomsten die we gezamenlijk vormgeven. Verbindend daarbij is het thema Kantelmomenten. In de laatste week van Jezus’ leven zijn er verschillende ogenblikken geweest waarop er een wending of een omslag plaats vindt. Het zijn momenten waarop het anders had kunnen lopen, dat mensen net een andere keus hadden kunnen maken.

 

 

Palmpasen, zondag 14 april om 10:30 uur, is er in de doopsgezinde kerk een gezamenlijke dienst. Deze eerste dag van de stille week, vieren we de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. Waarom laat hij zich bewust onthalen als een koning? Was het anders gelopen als hij de autoriteiten niet op deze wijze had uitgedaagd? Voorganger is ds. Peter Korver, terwijl ds. Annegreet van der Wijk met de kinderen palmpasenstokken aan het versieren is. Daarmee komen zij ook binnenlopen in de dienst! Ken je kinderen die mee willen doen met het maken van een palmpaasstok: kleinkinderen, buurkinderen, iedereen is welkom. Graag wel even een berichtje in verband met de inkopen naar: awijk@doopsgezind.nl

 

Op de dinsdag, 16 april om 10:30 uur, is er in de Majellakapel een gespreksochtend olv. Ds. Peter Korver. We lezen met elkaar het verhaal van Jezus’ laatste week en zijn opstanding en zoeken naar de kantelmomenten daarin. Dat zijn er een aantal. Jezus die zich laat inhalen als koning. Vervolgens, als hij de handelaars de tempel uitjaagt, zijn aankondiging dat de tempel verwoest zal worden, de leerlingen die hem in de steek zullen laten, het moment dat Jezus bidt ‘niet zoals ik het wil, maar zoals u het wilt’, Jezus die voor Pilatus zwijgt als hij beschuldigd wordt. Het grote ‘kantelmoment’ is de opstanding: niet de dood, maar het leven heeft het laatste woord.

 

Op witte donderdag 18 april vieren we om 19:30 uur avondmaal in de Doopsgezinde kerk olv. Ds. Annegreet van der Wijk. Iedereen is voor deze symbolische maaltijd uitgenodigd. We delen met elkaar brood en wijn tegen de achtergrond van het verhaal van toen met het oog op vandaag en morgen. Na het gejuich van Palmzondag en met de dreiging van Goede vrijdag zoeken we de verbinding met elkaar en met God.    

 

Goede Vrijdag 19 april ontvangen we om 20:00 uur in de Majellakapel de bekende ‘hofpredikant’, ds. Carel ter Linden. Samen met pianiste Karin Kuijper brengt hij op zijn eigen wijze Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, een compositie van Joseph Haydn. Het werd in 1787 geschreven, oorspronkelijk als een orkestwerk, bedoeld voor een bijzondere liturgische dienst voor de Goede Vrijdag. De kruiswoorden zijn: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen, Heden zult gij met mij in het paradijs zijn, Vrouwe, zie uw zoon; zoon, zie uw moeder, Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?, Ik heb dorst, Het is volbracht, In uw handen beveel ik mijn geest.

 

Eerste Paasdag 21 april vieren we om 10:30 uur in de Majellakapel olv. Ds. Joke Werner en ds. Annegreet van der Wijk. Pasen: als de steen voor het graf gekanteld is, vieren we de opstanding van Jezus. Daarmee vieren we in deze dienst de eindeloze creatieve kracht van God in ons leven. Niet de dood heeft het laatste woord maar het leven in Godsliefde. Het verhaal van God gaat door als wij mensen elke keer weer opstaan en op weg gaan naar de heelheid die God voor ogen heeft. Pasen; we vieren wonderlijke kantelmomenten en we worden uitgedaagd in dit spoor de deur te openen. De wereld verder te kantelen naar een wereld van vrede in geloof, hoop en liefde.