Nieuwsbrief  juli 2018 

Lees: www.majellakapel.nl       Mail: majellakapel@gmail.com       Bel: 06-315 315 96

 

 

Zondag 01 juli , 10.30 : Dr. Willem van der Meiden

 

Vrijdag 06 juli , 09.30 Tuynluy

Inclusief wereldbespreking

 

Zondag 08 juli , 10.30 uur: Zomerdienst

                   Plaats: Remonstrantse kerk

Voorganger: Ds. Willy Metzger

 

Woensdag 11 juli , 14.30 uur: Zomermiddag

Plaats: Majellakapel

Spreker: Ds. Willy Metzger

Thema: Luther liederen

Zondag 15 juli , 10.30 uur: Zomerdienst                         

Plaats: Lutherse kerk

Voorganger: Mw. ds. Tina Geels

 

Vrijdag 20 juli , 09.30 uur: Poetsploeg

U bent van harte welkom om mee te helpen

 

Zondag 22 juli , 10.30 uur: Zomerdienst                         

Plaats: Doopsgezinde kerk

Voorganger: Dhr. Alexander Overdiep

Woensdag 25 juli , 14.30 uur: Zomermiddag

Plaats: Doopsgezinde kerk

Spreker: Dhr. Karel van Dam

Thema: Het arbeidersdorp bij de koningsgraven in Egypte

 

Vrijdag   27 juli , 09.30 Tuynluy

Inclusief wereldbespreking

 

Zondag 29 juli   , 10.30 uur: Zomerdienst

Plaats: Majellakapel

Voorganger: Mw. Jantine Huisman

 

Tot ons verdriet moeten wij u meedelen dat in de nacht van 29 op 30 juni in haar slaap is overleden Eefje Snabilie - Noorda. Zij is 91 jaar geworden.

Onverwacht was het niet. Haar gezondheid was zeer broos. Na een ziekenhuisopname en een verblijf in een hospice kreeg zij drie weken geleden een plek in een verpleeghuis in Leiden. Het kaarsje was op. We mogen er vrede mee hebben dat zij het leven en ons verlaat.

Piet, haar echtgenoot, en zij waren intens betrokken bij onze afdeling en dat voor vele jaren. Piet overleed eerder dit jaar. Op 23 januari namen wij afscheid van hem bij een informele ontmoeting in Leiden. Voor Eefje viel haar grote steun en liefde weg.

Wij zullen warme en goede herinneringen bewaren aan hen beiden.

Er zal een afscheidsplechtigheid zijn in onze Majellakapel.  U bent daarbij van harte welkom.

De aanvang is 11.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleance en wordt er een broodje geserveerd.

Moge Eefje opgenomen zijn in Gods eeuwig licht.

 

Nieuws:

  • Tijdens de (gemeenschappelijke) dienst van 10 juni werden we verrast door de cantorij. De bedoeling is, dat dat vaker gebeurt bij een gemeenschappelijke dienst. Mocht u mee willen doen, graag!
  • Zomermiddagen:

In VOGM-verband (Doopsgezinden, Huiskamergemeente, Lutheranen, Remonstranten en wijzelf) wordt evenals voorgaande jaren in de zomer nauw samengewerkt. Dat uit zich in de vorm van gemeenschappelijke diensten en in de vorm van gezellige middagen.

De gemeenschappelijke diensten zijn afwisselend in een van de vier kerkgebouwen. Daarbij gaat steeds een voorganger van een andere gemeente voor.

De vier gemeenschappelijke middagen zijn ook afwisselend in een van de vier kerkgebouwen en ook nu geldt dat er een spreker is uit één van de andere gemeentes.

Het tijdstip is steeds van 14.30 - 16.00 uur. Voor de onderwerpen zie hieronder:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uitgelicht:

  • Zomermiddag in de Majellakapel:

Woensdag 11 juli, 14.30 uur, Ds. Willy Metzger: “Lutherliederen”.

We gaan vooral samen zingen, gecombineerd en afgewisseld met een inleiding op de Lutherliederen die op deze middag aan de orde komen. Organist Hans Buurmans heeft toegezegd ons op deze middag muzikaal te willen ondersteunen en te begeleiden.

  • Zomermiddag in de Doopsgezinde kerk:

Woensdag 25 juli, 14.30 uur,

Karel van Dam: “Het dorp van de arbeiders aan de graven in het Dal der koningen”.

Op de westelijke oever van de Nijl, bij Luxor in Egypte, werden gedurende een paar eeuwen de farao’s begraven in een moeilijk toegankelijk dal. Het werk aan die graven werd uitgevoerd door ambachtslieden. Die woonden in een dorp, omheind door een muur; die nederzetting kennen we onder de naam “Der el Medine”. Bij opgravingen ter plaatse is veel gevonden wat ons informatie geeft over het leven van die arbeiders en de technieken die zijn gebruikt bij het maken van de koningsgraven. In deze lezing wordt aan de hand van afbeeldingen hierover het een en ander verteld.

Woensdag 8 augustus in de Remonstrantse kerk

  • Zomermiddag in de Remonstrantse kerk:

Woensdag 8 augustus, 14.30 uur, Ds. Peter Korver: “der Erlkönig”.

  • Zomermiddag in de Lutherse kerk:

Woensdag 22 augustus, 14.30 uur, Daan Asser: “dilemma’s van rechters”.