Nieuwsbrief  september 2018 

Lees: www.majellakapel.nl       Mail: majellakapel@gmail.com       Bel: 06-315 315 96

 

 

 

Zondag 02 september , 10.30 uur: Mw. Cathrien Roolvink

 

Maandag 03 september , 14.00 – 15.00 uur: Inleveren Fancy Fair   

 

Dinsdag 04 september , 10.30 uur: Filmochtend

o.l.v Mw Joke Werner

Film: The red turtle (zie uitgelicht)

Zondag 09 september , 10.30 uur: “Herbergdienst”      

“Startzondag” o.l.v. Ds. Annegreet van der Wijk en ds. Peter Korver

Thema: Vensters op de toekomst

 

Dinsdag 11 september , 10.30 uur: Literatuurkring

o.l.v ds. Peter Korver

De dame met het hondje van Anton Tsjechow

 

Vrijdag 14 september , 09.30 Tuynluy

Inclusief wereldbespreking

 

Zondag 16 september , 10.30 uur: Bezinningsbijeenkomst                       

Ds. Peter Korver

Vrijdag   21 september , 09.30 uur: Poetsploeg

U bent van harte welkom om mee te helpen

 

Zondag 23 september   , 10.30 uur: Mw. Joke Werner- van Slooten

Vrijdag   28 september , 09.30 Tuynluy

Inclusief wereldbespreking

Vrijdag 28 september , 19.30 uur: Rond om het Licht

Thema: Een nieuw begin

 

Zondag 30 september , 10.30 uur: Dr. Rob Nepveu

 

Dinsdag 02 oktober , 10.30 uur: Gesprekskring

Thema: Wat als niet iedereen iedereen droeg, …….

 

Maandag 03 september , 14.00 – 15.00 uur: Inleveren Fancy Fair   

 

 

 

Nieuws:

  • Vredesweek 2018 (15 t/m 23 september:

Ook dit jaar is er in september weer een Vredesweek.

Het thema luidt: ‘Generaties voor Vrede’, aangedragen door PAX - Naarden Bussum.

De vredeswandeling vindt plaatst op zondag

23 september, start om 12:00 uur (inloop 11:30 uur).

Tijdens de wandeling zijn er momenten waarbij op creatieve wijze stil wordt gestaan bij het thema “Vrede maak je samen”

Dit jaar zullen ook weer nieuwe medelanders (voormalige vluchtelingen uit o.a. Irak, Syrië, Eritrea) een bijdrage leveren. De wandeling gaat door en rond de vesting.

De vredeswandeling, georganiseerd door een groep enthousiaste mensen, wordt ondersteund door diverse maatschappelijke en levensbeschouwelijk organisaties uit de regio.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitgelicht:

  • Filmochtend:

Dinsdag 4 september, 10.30 uur o.l v. Mw. Joke Werner

We kijken eerst naar de film en na een eenvoudige lunch zal er een gesprek zijn over wat de film ons te zeggen heeft.           The red turtle is een wonderschone, ontroerende animatiefilm.

We zien het verhaal van een onbekende man die na een schipbreuk aanspoelt op een onbewoond eiland.     Eerst probeert de man te overleven door te zoeken naar voedsel en drinkwater. Het eiland is vrijgevig, maar de man bouwt een vlot om te kunnen ontsnap- pen. Steeds wanneer hij te water gaat, wordt het vlot vernietigd door een mysterieuze rode zeeschildpad.

Is de man een gevangene van het eiland, of leert hij zijn plek aanvaarden?

  • Herbergdienst en start van het nieuwe seizoen

Zondag 9 september , 10.30 uur,

Dit is een gezamenlijke dienst met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente. Het wordt een ‘herbergdienst’. We luisteren, zingen, bidden, spreken met elkaar én eten met elkaar aan tafeltjes in een gastvrije omgeving. Zo gaan we met elkaar het nieuwe seizoen in. Je mag zeggen dat het onze ‘startzondag’ is. De dienst zal geleid worden door ds. Annegreet van der Wijk en ds. Peter Korver samen en Nico Strubbe is de pianist. Het thema waar alles om draait is ‘Vensters op de toekomst’. Wat zien wij als mogelijk- heden om in de toekomst geloofsgemeenschap te zijn? Wat bevalt ons nu al goed, wat voor veranderingen zouden we graag willen en zijn wellicht ook nodig? Wat gaan we samen doen, wat niet? Er wordt voor een eenvoudige lunch gezorgd door leden van de Huiskamergemeente.

  • Literatuurkring o.l.v. ds. Peter Korver:

Na de zomer is op dinsdag 11 september de eerste bijeenkomst van de lite- ratuurkring. We bespreken dit keer een verhalenbundel van de grote Russische schrijver Anton Tsjechow (1860-1904). Titel: De Dame met het hondje e.a. Verhalen.

Tsjechov was dé grote vernieu- wer van het moderne korte verhaal. Vooral in de laatste jaren van zijn leven schreef hij een aantal verhalen die tot zijn meesterwerken worden gerekend. De veertien verhalen in deze bundel ademen de melancholieke sfeer en een diep menselijk gevoel. In het titelverhaal beginnen een man en een vrouw uit verveling een buitenechtelijke affaire die uitloopt in een grote, onmogelijke liefde, vol schuldgevoelens en schrijnend verlangen. En in het destijds gecen- sureerde ‘Grote Volodja en kleine Volodja’ maken we kennis met een typisch Tsjechoviaanse hoofdpersoon: een frivole, oppervlakkige, ontevreden vrouw die geen kans ziet zich te ontworstelen aan het lege bestaan dat ze leidt. Doet u mee? Nieuwe deelnemers aan deze goed bezochte en enthousiaste kring zijn welkom!

  • Rond om het Licht:

Vrijdag 28 september van 19.30 tot 20.15.

Het thema van die avond is Een nieuw begin.

September is een soort nieuw begin. Net als 1 januari geeft het na de zomervakantie een frisse-start-gevoel.       In de praktijk maken we vaker en op geregelde tijden in ons leven een nieuw begin: een nieuwe dag, een nieuw jaar na een verjaardag, een nieuwe baan. Maar soms gebeurt er iets en kunnen we door moeilijke en emotionele gebeurtenissen tot de conclusie komen dat het tijd wordt om het roer om te gooien, kortom voor een nieuw begin, maar dat moet je durven.

Iedereen heeft een eigen voorstelling van “een nieuw begin” en de meeste mensen beginnen er niet aan. Aan de ene kant omdat ze misschien niet de behoefte hebben en aan de andere kant omdat ze niet durven. Toch, als je in een situatie komt dat je voelt dat iets moet gebeuren, kan loslaten, afsluiten en opnieuw beginnen hét moment in je leven zijn.                                                        Kom vertel en luister naar elkaar bij Rond om het Licht.