Diverse linken:

Landelijk Bureau: www.vrijzinnigen.org

NPB Laren Blaricum Weesp eo: www.npb-larenblaricumweesp.nl

Doopsgezinden: www.dgbussum-naarden.doopsgezind.nl

Evangelisch-Lutherse gemeente http://www.elg-nb.nl 

Remonstranten: www.remonstranten.org/bussum

De Engel Huizen: www.engel-huizen.nl