Zondag 15 december, 11.00 uur: Adventsbijeenkomst en Lunch

Organisatie: Reina Geuzebroek, samen met anderen.
Het thema deze morgen is: wat zou ik doen als Jezus nu geboren werd? Een wat filosofische vraag.
Om die enigszins te beantwoorden wordt in deze bijeenkomst een Jezus geschetst die geboren wordt en lid wordt van het gezin van Jozef en Maria. Het geheel is omgeven met een diapresentatie en muziek. Aansluitend is er de adventslunch. Mogelijk kan het onderwerp daarbij mooie gesprekken opleveren. Er zal gecollecteerd worden voor de St. Hellabeem. Voor de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Inloop vanaf 10.45 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *