Extra brief 15 maart 2021

Correctie en herinnering
In de maandbrief van maart stond een lezing aangekondigd, via zoom, waarvoor u zich aan kunt melden bij Karel van Dam. Helaas staat het e-mailadres van Karel daar niet correct. Hieronder vindt u het stukje opnieuw, nu met het juiste e-mailadres.

Luchtige Voorjaarslezing

De Huiskamergemeente organiseert op dinsdag 16 maart om 14.30 uur een ”luchtige voorjaarslezing”. De spreker is Ruud van Iterson, die op zijn eigen boeiende manier ons het een en ander uit de doeken zal doen over de geschiedenis van Naarden en omgeving. Ruud schrijft hierover:

“De geschiedenis van het Gooi is interessanter dan velen denken. Het verhaal begint in het jaar 800 en wordt geïllustreerd met oude prenten. Er komen onverwachte details tevoorschijn!”

Wilt u meekijken en luisteren? Stuurt u dan een email naar karelvandam123@gmail.com  Hij stuurt u op 16 maart een mail met daarin een link naar de zoomlezing. U kunt na afloop ook vragen stellen, het is een bijeenkomst waarbij men contact kan hebben met de spreker, zij het op afstand.

Vallen en opstaan

Ook in de maandbrief van maart: een verzoek aan u om een bijdrage te sturen over het thema ‘vallen en opstaan’, waarbij u helemaal uw eigen associaties bij dat thema mag volgen. En die bijdrage mag van alles zijn. U kunt denken aan een gedicht, een herinnering, een tekening, een wens, een mooie gedachte…

Heel graag uw reactie uiterlijk op 22 maart naar Marijke Katerberg, per e-mail (gkaterberg@solcon.nl ) of per post (Kamperfoeliestraat 7, 1402 GC  Bussum)

Ten slotte:

samen met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente zijn we aan het nadenken over de invulling van de week van Palmpasen t/m Pasen. Net als voorgaande jaren willen we de bijeenkomsten in die week, de beide zondagen, Witte Donderdag en Goede Vrijdag, samen beleven. In de maandbrief voor april, die iets eerder zal uitkomen, leest u daar meer over. Over weer fysiek bij elkaar komen kunnen we helaas nog geen uitspraak doen, zoals u begrijpen zult.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *