Extra brief 16 december 2020

Lieve mensen,

Weer is er aanleiding om u een tussentijdse nieuwsbrief te sturen, omdat sommigen van u, na de toespraak van premier Rutte afgelopen maandag, misschien twijfels hebben over het al dan niet doorgaan van de diensten.

Als bestuur hebben we uitgebreid overlegd en ook advies gevraagd bij onze voorganger en pastoraal medewerkster. We zijn unaniem tot het besluit gekomen om de diensten wèl door te laten gaan.

Onze overwegingen begonnen met ‘het mag’, maar moeten we het ook willen? En we denken dat het antwoord op die vraag “ja” moet zijn.

Anders dan in maart, toen we wèl over zijn gegaan op vooraf opgenomen diensten, hebben we nu een uitgewerkt corona-protocol, waar we al een paar maanden aan gewend zijn.

Het aantal aanwezigen in onze diensten is nooit zo groot dat het boven het maximum toelaatbare uit komt. Daardoor kunnen we op een veilige manier de diensten bijwonen.

En het belangrijkste: er is veel behoefte aan. Juist nu, in deze dagen, rond Kerst en Oud-en-Nieuw, willen we graag elkaar ontmoeten, zij het dan op afstand. We willen elkaar ontmoeten, niet om samen met “amusement” bezig te zijn, maar om elkaar wederzijds te steunen en te bemoedigen.

We hopen dus, dat u zich niet zult laten weerhouden en zich zult aanmelden als u graag een van de komende diensten bijwoont. Dat kan bij gkaterberg@solcon.nl  of 035 69 342 76

U kunt zich aanmelden voor de adventsdienst (zondag 20 december), voor een van de Kerstavonddiensten (donderdag 24 december) en/of voor de nieuwjaarsdienst (zondag 3 januari). In de maandbrief van december vindt u meer informatie.

Overigens: er zijn ook activiteiten die een poosje uitgesteld kunnen worden. En dat moet ook in deze lockdown periode. Vandaar dat de literatuurkring en de cursus ‘Zin in ouder worden’, beide gepland in de eerste helft van januari, niet zullen doorgaan.

Hopend u gauw te ontmoeten,

                                                                                                         met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

                                                                                                      Marijke Katerberg-Muns

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *