Extra brief 30 september 2020

Lieve mensen,

In de maandbrief van 25 september voegde ik op het laatste moment de volgende zin toe:

Echter: op het moment dat ik dit schrijf nemen helaas de besmettingen, ook in het Gooi, weer toe. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen nauwkeurig en zo nodig zullen we het programma aanpassen.

Na de persconferentie van afgelopen maandag is er inderdaad alle reden om het programma aan te passen. Niet in die zin, dat we activiteiten niet door willen laten gaan, op dit moment is daar nog geen reden toe, maar wel willen we ervoor zorgen dat extra geloop en elkaar op te korte afstand benaderen vermeden wordt.

Dat betekent in de praktijk:

  • De diensten gaan door, maar zonder koffie-drinken na afloop
  • Alle overige ontmoetingen kunnen doorgaan, met een kopje koffie of thee vooraf, dat u mee kunt nemen naar uw tafel, maar zonder drankje achteraf.
  • Dat laatste geldt ook voor de ledenvergadering, wat natuurlijk jammer is, want juist die ontmoeting achteraf is belangrijk, maar het kan even niet anders.
  • De ledenvergadering willen we wèl door laten gaan, want het bestuur heeft uw toestemming  en goedkeuring nodig m.b.t. het beleid van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende.

Bij het eerste denk ik aan het verslag van de kascommissie en het decharge verlenen door de vergadering. Bij het tweede gaat het o.a. over de plannen m.b.t. de voortzetting van het dienstverband van ds. Peter Korver in aangepaste vorm.

Ik hoop dat er toch een groot aantal van u aanwezig zal zijn (uw komst even aanmelden!), maar mocht u niet kunnen komen, wilt u dan schriftelijk uw reactie laten weten?

Mocht u de stukken voor de vergadering opnieuw willen ontvangen, laat dat dan even weten. Dan krijgt u ze per mail of post toegestuurd.

met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

                                                                                                         Marijke Katerberg-Muns

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *