Extra brief 4 november 2020

Lieve mensen,

De persconferentie van gisteravond was aanleiding tot overleg tussen de bestuursleden, met Peter Korver, Joke Werner en Tina Geels. Aanleiding was in de eerste plaats de cursus Zin in ouder worden, van a.s. vrijdagmiddag 6 november, maar daarnaast de diensten en andere activiteiten: wat kan, wat mag?

We waren het er vrij snel over eens, dat we zo veilig mogelijk bezig zijn, maar wat màg inderdaad en kan het nog veiliger?

Uiteindelijk hebben we met elkaar besloten dat de diensten in ieder geval doorgaan, onder dezelfde voorwaarden als tot nu toe (mondkapje bij binnenkomen, niet zingen, geen koffie).

Ook de cursus van vrijdagmiddag willen we door laten gaan, maar daarbij dezelfde regels gaan hanteren als voor de diensten: dus ook daar geen koffie of thee meer.

We proberen op deze manier nog beter de afstand tussen de mensen te waarborgen en ook eventuele contacten te beperken. Het gemis van het kopje drinken is jammer, maar we vinden het belangrijker dat we elkaar toch kunnen blijven ontmoeten, op een zo veilig mogelijke manier.

Voor de literatuurkring van 17 november zal hetzelfde gelden.

Overigens willen we deelnemers aan deze activiteiten vragen om het te laten weten, als u er toch moeite mee hebt om te komen. Ieder moet daar natuurlijk vrij in zijn, maar we willen zoveel mogelijk rekening houden met iedereen. Een uitstel van de activiteiten tot een latere datum behoort ook tot de mogelijkheden (en is in ons overleg gisteravond ook ter sprake gekomen).

Voor alle diensten en activiteiten verwijs ik u naar de laatste maandbrief (van 28 oktober), met als toevoeging dat op zondag 15 november mevr. Cathrien Roolvink voor zal gaan. Heel fijn, dat zij weer in ons midden is. Haar dienst van 15 maart was de eerste die door corona uitviel en ook haar dienst van juni kon niet doorgaan.

Graag eindig ik deze brief op ongeveer dezelfde manier als de vorige:

In de hoop elkaar gauw weer te ontmoeten,

met vriendelijke groet, namens bestuur en voorgangers,

                                                            Marijke Katerberg-Muns

 

Ten slotte nog een extra bericht vanuit de Huiskamergemeente:

17 november 15.00 uur: Luchtige herfstlezing over het oude Egypte via zoom

Het Oude Egypte heeft bezoekers altijd gefascineerd. De zichtbare overblijfselen in de vorm van piramiden, graven en mummies gaven aanleiding tot gissingen over de betekenis ervan. Veel daarvan was fantasie, maar sinds de ontcijfering van de hiërogliefen kunnen we enigszins een beeld krijgen van de manier waarop in die tijd gedacht werd over goden, farao’s en ‘gewone’ mensen.

In deze voordracht wordt een aantal van de belangrijkste goden en hun betekenis besproken. De rol van de farao en zijn verhouding tot die goden komt daarna aan bod

Opgave bij: karelvandam123@gmail.com . Op de dag van de lezing krijg je dan per mail een link toegezonden, om de lezing bij te kunnen wonen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *