Gezamenlijke Zomermiddagen

Zomermiddagen:

Ook dit jaar worden er weer vier gezamenlijke zomermiddagen gehouden, die te karakteriseren zijn als ‘luchtig maar met inhoud’.

Samen met Doopsgezinden, Vrijzinnigen, Huiskamergemeente, Remonstranten en Lutheranen.

U bent daar welkom en u mag gerust ook andere belangstellende vrienden of kennissen meebrengen.

Aanvang: 14.30 uur, steeds op woensdagmiddag, van 14.30 tot 16.00 uur,

Let u op de locatie, die wisselt per keer.

——————————————————————————————————————–
Woensdag 10 juli: Culturele middag – Doopsgezinde kerk
Solo of in samenspel zullen musici, zangers, voordrachtskunstenaars en andere uitvoerende
artiesten uit onze kring hun kunsten etaleren. Iedereen die een bijdrage wil leveren is van harte
uitgenodigd dit vóór 1 juli te melden bij Karel van Dam (karelvandam123@gmail.com). Of u nu een
beginner of een professional bent, u bent van harte welkom. Wij hopen die middag een variëteit
aan muzikale uitingen uit onze kring te bewonderen!

Woensdag 24 juli: Rumi en de Soefi -traditie – Remonstrantse kerk
Joke Werner vertelt over de betekenis van Rumi, een dichter, denker en mysticus van Perzische komaf, geboren in
1207 in het huidige Afghanistan. Hij is bekend vanwege de dansende derwisjen die met het soefisme verbonden zijn.
De aantrekkingskracht van het soefisme, zowel in het oosten als in het westen, moet te maken hebben met: respect
voor de schepping, hoe actueel, met sobere gewoontes, afkeer van uiterlijk vertoon en opzichtige vroomheid. Hij
nam elementen uit andere religies over, soms zelfs een principiële gelijkstelling van de drie abrahamitische
godsdiensten, en ten slotte kende hij een nadruk op liefde, geweldloosheid en vergeving.
Woensdag 7 augustus: genealogie – Majellakapel
Johan Vroegindeweij spreekt met ons over de vraag: “What’s in a name?” Hij vertelt over hoe je genealogie kunt
aanpakken, met als voorbeeld zijn zoektocht naar zijn eigen achternaam.
Woensdag 21 augustus: de reis van de mens – Lutherse kerk
Hajo Hajonides neemt ons mee op de reis die de mens ongeveer 80.000 jaar geleden begon, toen hij vertrok uit
Afrika om de wereld te bevolken. Dit was een spannende reis, met allerlei ontdekkingen en benauwde momenten.
De moderne DNA technieken kunnen de route, die de mensheid heeft afgelegd, behoorlijk nauwkeurig traceren. We
gaan deze reis, wat er aan vooraf ging, de technieken en de consequenties voor vandaag bespreken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *