Kerstbrief 2021

Kerst 2021

Een extra nieuwsbrief, omdat we ons kunnen voorstellen dat u erg onzeker bent over het doorgaan van de diensten, na de persconferentie van zaterdag 18 december. Als bestuur worstelden we met diezelfde onzekerheid. Helaas hebben we uiteindelijk toch moeten besluiten dat de komende diensten, zowel Eerste Kerstdag als 2 januari, niet doorgaan. Of, beter gezegd: ze gaan wèl door, maar zonder gemeenteleden in de Majellakapel. De diensten zullen “normaal” plaatsvinden, maar uitsluitend via de streaming te volgen zijn, u kunt meekijken Op ons YouTube kanaal , dat u vindt op onze website www.majellakapel.nl
Het gevoel van samen een dienst beleven en elkaar een goed 2022 toewensen zal dit jaar minimaal zijn, maar….gelukkig hebben we inmiddels de ervaring opgebouwd met het streamen van de diensten. Op die manier kunnen we op afstand toch enigszins samen zijn.

Er waren voor a.s. zaterdag al liturgieboekjes gemaakt. Als u het prettig vindt om nog vóór zaterdag een liturgieboekje te krijgen dan kan dat. Laat u dat dan weten via pjckorver@gmail.com of gkaterberg@solcon.nl
Overigens zal deze liturgie ook op de website staan.

Op zondag 9 januari staat er een kwartetdienst gepland in de Doopsgezinde Kerk, met ds. Peter Korver als voorganger. Ook deze dienst is alleen via de livestream te volgen, kijk op Doopsgezind Bussum – YouTube

Over wat er daarna gebeurt krijgt u nog bericht.

Op kerstavond, 24 december, wordt vanaf 19.30 uur een filmpje uitgezonden, gemaakt samen met de Doopsgezinde en de Evangelisch-Lutherse gemeente: ‘De moed om met andere ogen te zien’. De film is opgenomen in de Majellakapel. Peter Korver vertelt over het kerstpaneel aan onze kansel. Ook zijn er bijdragen van Willy Metzger en Annegreet van der Wijk. Er zullen kerstliederen worden gezongen en gespeeld door Anne, Marieke, Marja en Wim, en Marcus. De film is via de eigen websites te bekijken.

‘Vertrouwen in de toekomst’
Van harte nodigen wij u uit om de kerstdienst te volgen op zaterdag 25 december 2021, aanvang 10.30 uur.
Voorgangers: ds. Peter Korver en Joke Werner
Orgel: Gerard van den Berg
Zang: Reina Boelens en Ineke Meeuwis

Op zondag 2 januari 2022 kunt u de nieuwjaarsontmoeting volgen, om 10.30 uur,
geleid door Joke Werner-van Slooten, met Marcus van der Heiden als organist

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *