Koninklijke onderscheiding voor Marijke Katerberg

Vanmorgen kreeg onze voorzitter een telefoontje van burgemeester Han ter Heegde “dat het Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft om haar te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau”.

Als motieven voor deze bijzondere onderscheiding noemde hij haar werk voor de CCIV, de Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk, waar zij secretaris van was, het bestuurslidmaatschap  en voorzitterschap van Vrijzinnigen Naarden-Bussum en haar inzet voor het samenwerkingsverband van Doopsgezinden, Remonstranten en Huiskamergemeente.

Als bestuur en voorganger zijn wij erg blij voor Marijke en vinden deze blijk van waardering voor haar inzet meer dan terecht. In 2000 werd zij samen met Gerrit lid van onze afdeling. Al gauw coördineerde zij het maandblad Op Weg en sinds april 2003 is zij bestuurslid en vanaf 10 mei 2007, alweer zo’n dertien jaar, voorzitter.

Heel praktisch is zij druk met o.m. het coördineren van de vrijwilligers, het verzorgen van de preekbeurtlijsten, het ondersteunen van de jaarlijkse Fancy Fair en de Boekenmarkt en het onderhouden van de contacten met de landelijke vereniging van Vrijzinnigen Nederland. Als voorzitter kan zij goed luisteren en is altijd op zoek naar consensus. Ook verstaat ze de kunst om moeilijke beslissingen te nemen en te verdedigen, daarbij zorgvuldig rekening houdend met verschillende standpunten. Zij weet dan praktisch iedereen te overtuigen.

Vanwege de coronamaatregelen kon er vanmorgen geen feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk in Naarden plaatsvinden. Vanmiddag zullen de namen van de gedecoreerden wel in de Staatscourant worden vermeld zoals altijd het geval is.  Op een nader te bepalen moment dit jaar zal de uitreiking van het lintje alsnog plaats gaan vinden. Dit wordt waarschijnlijk ergens in het najaar.

Vanmiddag hebben onze bestuursleden, samen met onze oud-voorzitter Nel van Gooswilligen en Joke Werner, onze pastoraal medewerker een “aubade” gebracht aan Marijke.

Op de stoep hebben ze -op gepaste afstand- namens de leden en vrienden felicitaties, bloemen, wijn en taart overgebracht aan Marijke en natuurlijk ook Gerrit haar grote steun.

In een eerste reactie liet Marijke ons weten: “Ik ben niet zo van de lintjes, maar de waardering voor mijn bezigheden, die hieruit spreekt, is voor mij wèl van heel grote waarde. Ik heb wel eens gekscherend gezegd: ik wil best heel veel doen, maar af en toe een schouderklopje helpt wel. Nou, voorlopig kan ik er wat dat betreft even tegen!”

Wij feliciteren Marijke van harte!

Bestuur en voorgangers van Vrijzinnigen Naarden-Bussum

Eén antwoord op “Koninklijke onderscheiding voor Marijke Katerberg”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *