Maandbrief 25 september 2020

Lieve mensen,

Inmiddels hebben we al weer drie keer een dienst in de Majellakapel gehad, met alle ‘corona-maatregelen’ die erbij horen, en het lijkt al weer bijna gewoon. En wat is het toch veel fijner om weer samen te kunnen komen en elkaar te kunnen ontmoeten, in plaats van thuis achter je pc een dienst te bekijken.

Het lukt uitstekend om iedereen een plaats te geven op 1,5 m van elkaar, waarbij echtparen wèl naast elkaar mogen zitten en dat scheelt weer ruimte. Ook koffie drinken na afloop hebben we twee keer gedaan; als het aantal aanwezigen niet te groot is kan dat goed, zeker als het ook mooi weer is, zodat we naar buiten kunnen uitwijken. De komende tijd, als het kouder wordt en het misschien vaker regent, zullen we ons opnieuw wat moeten aanpassen, maar ook dat zal lukken.

Echter: op het moment dat ik dit schrijf nemen helaas de besmettingen, ook in het Gooi, weer toe. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen nauwkeurig en zo nodig zullen we het programma aanpassen.

In deze maandbrief vindt u o.a. de diensten van oktober en de bijeenkomsten/activiteiten die gepland staan.

Let u erop dat u zich steeds aanmeldt van te voren, per activiteit staat aangegeven bij wie dat kan. Dit is van belang voor de organisatie: stoelen goed opstellen bv., maar ook om te weten wie aanwezig waren.

Overigens: als u vergeten bent u ergens voor op te geven, probeert u dan toch maar gewoon of u er nog bij kunt….

Ten slotte wil ik graag ook vanaf deze plaats Joke Werner feliciteren met het mooie boek Als de mantel niet meer past, dat zij geschreven heeft en waarvan op 1 september het eerste exemplaar uitgereikt is tijdens een boeiende  middag met gesprekken met deskundigen en mantelzorgers. Het is een ontroerend boek om te lezen, maar vooral ook een boek waar mantelzorgers veel aan kunnen hebben. In het laatste nummer van Verbinding is het uitgebreider besproken.

Marijke Katerberg-Muns


In Memoriam Henny Adea

Tot ons verdriet hebben we tamelijk onverwacht, na een korte ziekteperiode, afscheid moeten nemen van Henny Adea – Kranenburg. Zij werd precies tien jaar geleden lid van onze afdeling. In de afgelopen jaren verzorgde zij de bloemen die zondags op de kansel staan, ze verrichtte hand- en spandiensten in de keuken en was daarnaast een betrokken deelnemer van onze literatuurkring.

Ik ken Henny al twintig jaar. In 2000 werd ik predikant van De Kapel aan de ’s-Gravelandseweg in Hilversum. Dat was ook het moment dat Henny en Girma daar de taak van kosters op zich gingen nemen. Zij waren dus heel aanwezig en zichtbaar. Zij waren gastheer en gastvrouw, regelden allerlei organisatorische zaken, schonken koffie en thee en deden tal van andere dingen. Tien jaar geleden stopten zij daarmee. Zij stapten ook over naar onze Majellakapel in Bussum.

Henny was een echte Hilversumse. Ze is daar geboren, getogen, ze heeft daar gewerkt, ze heeft er gewoond en ze is er gestorven. Haar leeftijd heeft mij verbaasd. Ze is 83 jaar geworden, terwijl ik haar steeds voor veel jonger heb gehouden, gezien haar energie en activiteiten. Ze werd in 1936 geboren, enige jaren voor de oorlog nog. Haar vader was onderwijzer. Ze deed de kweekschool, en ging lesgeven aan de lagere school, de Montessorischool in het centrum van Hilversum. Daar kan elk kind in eigen tempo werken, kiest zelf zijn of haar werk en deelt zelf de tijd in. Een neutraal bijzondere school die open staat voor alle kinderen van alle religies. Dat sluit ook goed aan bij haar vrijzinnige, remonstrantse opvattingen waarbij openheid, vrijheid en verdraagzaamheid voor alle culturen en godsdiensten een groot goed is. Maar liefst 32 jaar heeft Henny aan de school gewerkt. Vanwege haar slechte gehoor werd zij toen afgekeurd.

Van jongs af aan ging Henny naar de kerk en deed bij de remonstranten belijdenis. Ze maakte deel uit van de bestuursraad, zeg maar de kerkenraad, de zondagsschool en in mijn tijd van de diaconie, dus de zorg voor mensen die steun nodig hebben, binnen de gemeente, binnen Hilversum, en wereldwijd. Henny had een geloof dat concreet en praktisch was. Ze handelde er vooral naar.

Henny is heel lang ongehuwd geweest. Zij was net in de vijftig toen zij Girma ontmoette. Henny en een vriendin hadden bijzondere zorg en begeleiding van ieder een kind uit Ethiopië. In dat kader kwamen ze Girma tegen, nu ruim dertig jaar geleden. Henny stond steeds pal achter haar man. In de laatste weken maakte zij zich meer zorgen om hoe het met hem zou gaan, dan om zichzelf. Het was fijn voor haar om te zien dat Alem, de dochter van Girma er helemaal is voor haar vader.

Het is drie weken geleden dat Henny nog gewoon voor de bloemen van de kerkdienst zorgde. Ze zei tegen Marijke: ik breng ze wel, maar blijf niet, want ik voel me niet goed. In de week die volgde werd duidelijk dat ze ernstig ziek was. Afgelopen zaterdag, 19 september, overleed ze in alle rust. Afgelopen zondag waren de bloemen in de kerk niet door meer haar verzorgd. De plek waar ze altijd staan en die voor iedereen zichtbaar is, was niet leeg. We hebben er een glas met één mooie roos neergezet.

Peter Korver


Angsten en dromen

Bij ons thuis wordt het volgende vaak gezegd:

A: Wat wil je voor je verjaardag hebben?

B:  Ach, geef maar een boek.

A:  Maar je hebt toch al een boek!

Het gevolg hiervan is dat we allemaal wel ergens een stapeltje hebben liggen dat nog aan de beurt moet komen om gelezen te worden. Op die stapel vond ik vandaag het boek ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’(*) .

Door een recensie die ik een paar maanden geleden in de krant las, wilde ik het graag kopen, maar tot op vandaag had ik het nog niet gelezen. Een berichtje op de e-mail over dit boek spoorde me aan er in te gaan bladeren. Wat ik las verraste me en ik wil graag enkele mooie en tot nadenken brengende gedachten met u delen. Vooral ook omdat er soms raakvlakken zijn met wat we vandaag meemaken.

De vier hoofdpersonen stellen elkaar vragen en vertellen hun gedachten, maar niet alleen aan elkaar, maar ook aan de lezer. Hier een kleine greep uit al die vragen:

Jongen:                Wat lijkt jou de grootste tijdverspilling?

Mol:                      Jezelf met anderen vergelijken.

Nu is dit gesprekje niet specifiek iets voor deze tijd, want velen hebben er hun hele leven last van.

Mol:                      De meeste oude mollen die ik ken, zouden willen dat ze minder naar hun angsten hadden geluisterd en meer naar hun dromen.

Het lijkt me mooi als we meer kunnen gaan dromen en minder voeding geven aan onze angsten.

Nog meer over angst:

Jongen:                 Wat is dat daarginds?

                Mol:                      Dat is de wildernis, Wees er niet bang voor.

                Jongen:                 Stel je toch voor hoe wij zouden zijn als we minder bang waren.

Paard:                  Iedereen is een beetje bang.

Maar we zijn minder bang als we samen zijn.

Ik vind juist vandaag deze gedachte een lastige. Want is het niet zo dat we elkaar uit de weg gaan door de angst (besmet te raken)? Tegelijk hunkeren we er naar elkaar te willen zien, te omarmen en omarmd te worden, maar we zijn bang…

                Jongen:                 Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd?

                Paard:                  Help.

                Paard:                  Om hulp vragen betekent niet dat je opgeeft. Het betekent dat je weigert op te geven.

 

                Jongen:                 Soms ben ik bang dat jullie door zullen krijgen dat ik maar gewoon ben.

                Mol:                      Voor liefde hoef je niet buitengewoon te zijn.

                Paard:                  Leven is moeilijk – maar er wordt van je gehouden.

                Jongen:                 Dus je weet alles over me?

                Paard:                  Ja.

                Jongen:                 En toch houd je nog steeds van me?

                Paard:                  Wij houden daarom des te meer van je.

 

Tot zover deze kleine greep uit het boek en ik besluit met ‘Wees niet bang, er wordt van je gehouden’.

Joke Werner-van Slooten

* Charlie Mackesy, Utrecht (KokBoekencentrum), vertaler Arthur Japin


Komende diensten, waarvoor u zich kunt aanmelden bij gkaterberg@solcon.nl  of 035 69 342 76:

27 september: een bezinningsbijeenkomst met dr. Rob Nepveu als spreker.

Thema: ‘Leven we in de best denkbare wereld?’

Naast vreugde is er veel ellende in de wereld. Is onze wereld toch de best denkbare? De vermaarde filosoof Leibniz beweert dat dit het geval is. Maar de wijsgeer Voltaire, die geschokt was door de enorme aardbeving die in 1755 Lissabon verwoestte, kon de optimistische overtuiging van Leibniz niet aanvaarden. Wie had nu gelijk? Deze vraag vormt het onderwerp op deze ochtend.

4 oktober: samen met de Vrijzinnigen uit Gooi-Noord, in De Engel in Huizen. Marten Kruimer gaat voor, Hans Timmerman verzorgt de muzikale begeleiding.

Thema: ‘Wij en het dier – bijbelse beelden’

De mens en het dier…op deze ‘Dag der Dieren’ zullen we op verschillende manieren stilstaan bij de onderlinge relatie tussen de mens en het dier. Dat zullen wij doen vanuit bijbels perspectief; welke verschillende rollen spelen dieren in de bijbel? Op welke speciale momenten verschijnen zij? En welke positie neemt de mens daarbij in?

Ook ‘de kunsten’ zullen niet ontbreken: beelden van bijbelse schilderingen die religieuze betekenis en symboliek van het dier weerspiegelen. En enkele liederen die wij “samen zullen zingen”: mens en dier staan samen volop onder de aandacht!

Een viering met muziek, beeld en woorden ter inspiratie…. van harte welkom!

11 oktober: een dienst samen met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente met Hajo Hajonides als voorganger; Nico Strubbe verzorgt de muziek.

Thema: Bevrijding

18 oktober: ds Peter Korver is voorganger, Marcus van der Heide speelt orgel/piano

Thema: Oog in oog met Jezus.

Wij kennen Jezus alleen uit woorden van hem of over hem. Maar hebben wij ook een beeld van hem? Misschien van plaatjes uit een kinderbijbel of uit de Europese schilderkunst. Dan zien we een grote, tengere, blanke man met sluik lang haar. Het is wel zeker dat Jezus er zo niet heeft uitgezien. Hoe dan wel? En is het belangrijk om dat te weten?

25 oktober: Hans le Grand gaat voor; Nico Strubbe verzorgt de muziek.

1 november: ds Peter Korver gaat voor, Marcus van der Heide verzorgt de muziek.

Deze ochtend herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Een andere datum dan gebruikelijk i.v.m. het voorgaan van Peter in Hilversum op 22 november.


Ledenvergadering, waarvoor u zich kunt aanmelden bij majellakapel@gmail.com

Op woensdag 7 oktober, om 20.00 uur bent u van harte welkom bij onze uitgestelde ledenvergadering.

De ledenvergadering is altijd een belangrijke bijeenkomst. Het beleid van het afgelopen en het komende jaar wordt besproken en we hebben na afloop de gelegenheid om informeel met elkaar in gesprek te zijn. Op de agenda staat dit jaar ook het voorstel van het bestuur m.b.t. de voortzetting van het dienstverband van ds. Peter Korver. Graag willen we uw mening daarover horen.

De benodigde stukken heeft u in het voorjaar al ontvangen. Mocht u die niet meer hebben, dan kunt u per e-mail de stukken opnieuw krijgen (via gkaterberg@solcon.nl of majellakapel@gmail.com). Als e-mail niet mogelijk is kan een telefoontje naar de voorzitter ook helpen (035 69 34276).

We hopen velen van u te ontmoeten en zullen uiteraard met elkaar ervoor zorgen dat de 1,5 m afstand gehandhaafd wordt.


Cursus ‘Zin in ouder worden’, waarvoor u zich kunt aanmelden bij peterkorver@upcmail.nl

Vijf keer op vrijdagmiddag gaan we met elkaar in gesprek over ‘zinvol ouder worden’. Kun je daar dan iets over leren? Want dat veronderstelt toch een cursus. Nee, je ondergaat het ouder worden en ja, je kunt er zelf en voor elkaar ook zin en betekenis aan geven.
Ouder worden en oud zijn gaat over (willen) vasthouden en (moeten) loslaten.
Voor velen een eenzaam avontuur en een dagelijkse realiteit voor ons allemaal.
De bijeenkomsten zijn opgezet vanuit het werkboek Zin in de ouderdom van Jan van Baardwijk en René Rosmalen ( Skandalon 2015. Prijs: € 24.95). Om mee te doen is de aanschaf van het boek niet noodzakelijk.

De cursus vindt steeds plaats op vrijdagmiddag, in de Majellakapel, van 14.30 – 16.00 uur.

De indeling is als volgt:

  1. 9 oktober: Identiteit ( wie ben ik? wat wil ik?); Peter Korver en Tina Geels
  2. 6 november: Gezondheid (wat kan ik?  wat mis ik?); Tina Geels
  3. 4 december: Geloof ( wat geloof ik? wat hoop ik?); Peter Korver en Annegreet van der Wijk
  4. 8 januari: Verlies (Hoe leef ik naar het einde toe? wat kan ik wel/ niet loslaten?); Tina Geels
  5. 5 februari: Testament ( wat wil ik geestelijk nalaten? hoe wil ik dat doen?) ; Peter Korver en Joke Werner

Ontmoetingsmiddag met Joke Werner over het raam La Paix (de Vrede) van Marc Chagall

dinsdag 13 oktober, tijd: 15.00 – 16.30 uur. U kunt zich aanmelden bij jokewerner@planet.nl

Een al eerder aangekondigde bijeenkomst waarin Joke zal vertellen over dit prachtige raam, waarop heel veel te zien is zoals: de verbeelding van een tekst uit Jesaja, op verschillende plaatsen in het raam zien we Jezus, en in het midden heel prominent de levensboom als een boeket bloemen met daarin Adam en Eva oftewel: de mens.

Zie ook het laatste nummer van Verbinding.


Literatuurkring

Dinsdag 20 oktober, 10.15 – 12.00 uur, bespreken we met elkaar het boek De avond is ongemak, van Marieke Lucas Rijneveld. U kunt zich aanmelden bij peterkorver@upcmail.nl

Als eerste Nederlandse schrijver won Rijneveld (1991) met het in het Engels vertaalde boek The Discomfort of Evening in 2020 de Booker International Prize.

Het is het schrijnende verhaal van een gereformeerd boerengezin dat wordt getroffen door de dood van een kind. Door de ogen van Jas, die zich ophoudt in het niemandsland tussen kindertijd en volwassenheid, zien we hoe de familieleden elk op hun eigen manier omgaan met het verlies. Vader en moeder zijn volledig verlamd door verdriet en zien niet hoe Jas en haar zusje Hanna en haar broer Obbe ondertussen langzaam ontsporen. Het is een verbluffend romandebuut dat is doortrokken van seksualiteit, geloof en de smerigheid van het bestaan.


Verder kijken

De afdeling Zeist heeft voor het seizoen 2020 – 2021 het thema ‘verder kijken’ gekozen. Die keuze was al gemaakt vóór de uitbraak van het corona-virus. Maar dit thema blijkt nu meer dan ooit actueel. We kijken alleen uit naar het moment waarop het nieuwe abnormaal weer plaats maakt voor een normale situatie. Je kunt dus spreken van een hoopvol verder kijken.

Een heel andere vorm van verder kijken vinden we in de moderne wetenschap. Als voorbeeld noem ik de grote ontdekkingen in de astronomie. Het was in de jaren twintig van de vorige eeuw dat Edwin Hubble ontdekte dat het Melkwegstelsel niet het enige sterrenstelsel is. Hij ontdekte o.a. het Andromedastelsel. Het is het verste object dat met het blote oog te zien is, maar als een vlekje. Het is 2,5 miljoen lichtjaar van ons verwijderd. Dit sterrenstelsel, wat groter dan ons Melkwegstelsel, komt razend snel naar ons toe. Over een drie miljard jaar zal het met het Melkwegstelsel één geheel gaan vormen.

Nog een bijzondere ontdekking is de Oerknal: 13,8 miljard jaar geleden moet een ontzagwekkende hoeveelheid, in één punt samengebalde, energie uiteengespat zijn. Dat leidde tot het ontstaan van het heelal en van ruimte en tijd. Na 380.000 jaar begonnen er deeltjes rond te vliegen en dat wordt als een achtergrondruis nu nog opgevangen.

Maar nog weer een heel andere vorm van verder kijken komen we tegen in de vorm van de verwondering over de werkelijkheid. Het was de beroemdste theoloog van zijn tijd Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834) die tot de overtuiging kwam dat religie niet in de eerste plaats een verstandelijke aangelegenheid is, maar berust op gevoel en aanschouwen. Deze twee richten zich op het universum. Aanschouwen is veel meer dan alleen maar kijken. Het gaat hierbij om het besef en gevoel deel uit te maken van dat grootse geheel. Je ziet hier de invloed van Spinoza.

Deze visie is tegenwoordig zeer actueel, nu velen zich niet meer thuis voelen in de dogmatische christelijke traditie. Voor hen kan de zienswijze van Schleiermacher inspirerend zijn. En wellicht kan men in het christendom, los van allerlei dogmata, opnieuw waardevolle elementen her-ontdekken.

Trouwens, Schleiermacher was een christelijk theoloog die een vermaard boek wijdde aan het christelijk geloof. Schleiermachers boek, waarin men bovenstaande gedachten aantreft, is in het Nederlands enige keren vertaald.

Zie: Friedrich Schleiermacher, Over de religie; vertaling Willem Visser; Amsterdam 2007; ISBN 978 90 8506 4640.

Rob Nepveu


Thomas-evangelie

De Huiskamergemeente is in september begonnen met een gesprekskring o.l.v. Tina Geels over het Thomas-evangelie. Deze kring komt één keer per maand op een donderdagavond bij elkaar. Vanaf oktober gaat dat plaatsvinden in de Majellakapel en daardoor is het mogelijk dat een paar van onze leden/vrienden eraan deelnemen.

Het Thomas-evangelie staat bekend als een Gnostisch geschrift  en is een van de oudste getuigen van een geestelijke weg om zelf iets van het Onnoembare te gaan verstaan. Een handboekje voor een kleine groep Christenen uit de 2e  eeuw na Chr en gaaf terug gevonden in een verzameling Gnostische geschriften in de woestijn van Nag Hamadi (Egypte) in 1945.

De kern van de 114 losse spreuken is: dat wij God leren kennen met de kennis van ons hart, vanuit de eigen religieuze ervaring.

Als handleiding wordt gebruikt: Bram Moerland, Het evangelie van Thomas, Het weten van een ongelovige,
AnkhHermes 2016, 5e druk. Kosten: 21,- (2e hands 12.50) als E book: 9,99.

Je kunt meedoen door je op te geven bij Lucia Voerman: ljmvoerman@gmail.com of 06.2328 5101

Data: donderdag 15 okt.,  19 nov.  en 10 dec., steeds van 20.00- 21.30 uur.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *