Maandbrief april 2021

Lente, een nieuw begin,

dat was het thema van de dienst van zondag 21 maart, die door Joke Werner geleid werd. Een hoopvolle en inspirerende dienst, zoals ook deze maandbrief, met het thema ‘vallen en opstaan’ hoop uitstraalt: lente, Pasen, opnieuw beginnen.

Tegelijk was er ook de verdrietige emotie, omdat we de dienst begonnen met stilstaan bij het overlijden van Gert van Gooswilligen. Hieronder vindt u een In Memoriam.

Natuurlijk zijn er in deze maandbrief ook de gebruikelijke mededelingen over de komende diensten, die helaas voorlopig nog niet fysiek kunnen plaatsvinden. Jan Vos, Lisa Schonewille en Daniël Brüggen staan steeds weer klaar om voor het streamen van de diensten te zorgen. Waarvoor ook vanaf deze plaats veel dank!

Mocht u zelf helemaal geen mogelijkheid hebben om via onze website de dienst bij te wonen, dan kunt u misschien wel bij iemand anders meekijken. Desnoods op een later tijdstip, zodat u niet met twee personen te dicht naast elkaar voor het beeldscherm zit.

Overigens, als u een dienst gemist hebt kunt u deze via onze website, www.majellakapel.nl  later ook nog volgen.

Wat de komende activiteiten betreft: u zult zien, dat er ook een aantal zoom-bijeenkomsten bij zijn. Probeert u daaraan mee te doen, het lijkt moeilijker dan het is. U hoeft het programma ‘Zoom’ niet zelf geïnstalleerde te hebben. Als u op de betreffende link klikt wijst het zich verder vanzelf. De Doopsgezinden hebben per mail een soort instructie beschikbaar. Als u dat zou willen zien kunt u dat bij mij per mail opvragen.
Marijke Katerberg-Muns


In Memoriam Gert van Gooswilligen

Tot ons verdriet is op woensdag 17 maart overleden Gert van Gooswilligen. Na een kort ziekbed thuis nam hij in de stilte van de nacht afscheid van het leven. Gert werd 84 jaar.

Op 4 november 1936 werd Gert geboren in Gouda, als 3e kind, na twee zussen, na hem kwam nog een broertje. In het vierde leerjaar van de HBS kwam hij bij Nel in de klas. Ze kwamen naast elkaar te zitten en aan het eind van het jaar was het ‘’aan’’. Ze zijn 66 gelukkige jaren samen geweest.

In Delft studeerde hij chemische technologie en kreeg vervolgens een baan bij Shell.  In 1969 verhuisde het jonge gezin met twee kinderen naar de Groot Hertoginnelaan  in Bussum. De eerste kennismaking met onze NPB was slechts vijf dagen na de verhuizing toen Rob Nepveu op bezoek kwam en zij besloten ter plekke zich als lid aan te melden.

Nel en Gert zijn steeds trouwe en betrokken leden gebleven, Gert heel lang als lid van de bouwcommissie en tot voor kort nog als lid en voorzitter van de Tuynluy, en natuurlijk ook als de man van de antiekkraam op de jaarlijkse Fancy Fair. Maatschappelijk was hij voorts actief als voorzitter van het bestuur van het Willem de Zwijger College en van Groei en Bloei, een vereniging van tuinliefhebbers.

Gert groeide op in een vrijzinnig-hervormd nest. Over zijn eigen houding als het gaat om geloven, heeft hij zich uitgelaten in een artikel dat hij in 1995 heeft geschreven voor het jubileumboek van de landelijke NPB, die toen 125 jaar bestond.

Hij gaf aan waarom hij er behoefte aan had om lid te zijn van een geloofsgemeenschap. Die is voor hem een morele toetssteen voor je handelen en helpt je om verantwoord in het leven te handelen. Die bevordert je besef van sociale verantwoordelijkheid en stimuleert de gemeenschapszin.

Hij zei: Ik hecht dan ook het meest aan die overdenkingen die ingaan op het maatschappelijk handelen nu. Hij haalde daarbij met instemming een bekende uitspraak van iemand aan: ‘God heeft geen andere handen dan de onze om zijn werk op aarde te doen’.

De afscheidsdienst van Gert vond plaats in de Majellakapel op 23 maart. Wij leven mee met Nel, met hun kinderen Jacoline en Martin en hun partners, en met de zes kleinkinderen. We wensen ze toe dat zij blijvend getroost worden door vele goede herinneringen. Moge Gert opgenomen zijn in Gods eeuwig licht.
Peter Korver


Komende diensten:

Voor diensten vanuit de Majellakapel geldt steeds dat ze te volgen zijn via Ons YouTube kanaal of op onze website www.majellakapel.nl 


Programma Goede Week 2021: Vallen en Opstaan

Ook dit jaar zijn de vieringen van de Goede week vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen  Vrijzinnigen Naarden-Bussum, de Vrijzinnige Huiskamer gemeente Gooise Meren en de Doopsgezinde gemeente Bussum-Naarden.

 

               Zondag 28 maart Palmpasen, 10.30 uur

In deze viering zal ds. Peter Korver voorgaan. De viering zal uitgezonden worden via een Livestream vanuit de Majellakapel. Om 10:30 uur kunt u via het YouTube kanaal meekijken: majellakapel – YouTube. De muzikale begeleiding zal in handen zijn van Marcus van der Heide.

Palmpasen was een schijnbaar hoogtepunt voor Jezus van Nazareth. Hij wordt binnengehaald als een vorst, maar zijn val zal binnen enkele dagen volkomen zijn. Wat is de betekenis van vallen? Waarom moeten we eerst enkele keren in ons leven onderuit gaan om te begrijpen wie we zijn? De pijn die we opdoen brengt ons wel dichter bij onze medemenselijkheid. Rinske Parmentier laat ons in deze dienst een palmpasenstok zien, die door kinderen in de doopsgezinde gemeente is gemaakt, en vertelt over de symboliek.

Om 11:15 uur is er een koffie-zoom onder leiding van ds. Annegreet van der Wijk. Na de dienst kunnen we zo elkaar even ontmoeten en napraten. Ook kunnen we met elkaar kijken naar alle foto’s en filmpjes van de palmpaasstokken van de kinderen!! Gebruik de onderstaande link: https://us02web.zoom.us/j/82304839158?pwd=dXprdlBPcDNJdHRaZjdwdW91UWl1Zz09

Witte Donderdag 1 april, 19:30 uur

In deze viering zal ds. Annegreet van der Wijk voorgaan. We zijn allemaal thuis maar we mogen ons verbonden weten met elkaar en met God in dat moment van delen vlak voor Jezus’ uitlevering en kruisiging.

Deze gekke corona-tijd brengt ons in contact met nieuwe vormen van vieren. Zo ook op deze Witte Donderdag. Het zal misschien wat onwennig zijn maar toch willen we u vragen om van huis uit met ons mee te doen. We willen u uitnodigen om een stukje brood en wat wijn of druivensap klaar te zetten. Zodat we toch de verbondenheid kunnen vieren in het delen van brood en wijn.

We ontmoeten elkaar via zoom. Vanaf 19:15 is er de digitale inloop zodat we ook echt om 19:30 uur kunnen beginnen.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84212913329?pwd=RDkwcjY5VHRLajZnOFhya2p6SDVwUT09

               Goede Vrijdag 2 april, 19:30

Op deze dag is er een online viering vanuit de Doopsgezinde gemeente. Ds. Peter Korver gaat ons voor in dit meditatieve moment. Aan de hand van staties van Aad de Haas zullen we stilstaan bij de lijdensweg van Jezus.  De link voor de YouTube staat op de site van de Majellakapel (www.majellakapel.nl) en de Doopsgezinde gemeente (www.dgBussum-Naarden.Doopsgezind.nl)

              

Stille Zaterdag 3 april, 13:00 uur Paas lunchconcert
4 Leerlingen van het Koninklijk Conservatorium Den Haag zullen o.a. een aantal werken van G.P. Telemann ten gehore brengen. Bezetting: barok viool, blokfluit, barok cello en klavecimbel. Dit concert wordt georganiseerd door Lisa en Daniël. Dit concert zal via een livestream vanuit de Majellakapel te beluisteren zijn.

               Pasen 4 april, 10:30 uur

In deze feestelijke dienst gaat ds. Annegreet van der Wijk voor. We vieren met elkaar Pasen! De opstanding van Jezus! Hoe vaak we als mens ook vallen, we zijn bedoeld om op te staan. Door het donker heen veranderen we, groeien we, en staan we op! Tijdens deze feestelijke dienst zal er gemusiceerd worden door verschillende mensen. De begeleiding is in handen van Marcus van der Heide. Maar ook is er fluit en harp muziek van Eline Berends en Marlies de Lange.

De viering wordt middels een live-stream uitgezonden vanuit de Majellakapel. Via het volgende kanaal kan u meekijken: majellakapel – YouTube.

de diensten na Pasen:

11 april

Deze dienst vieren we samen met Doopsgezinden, Huiskamergemeente en Remonstranten. Ds Peter Korver gaat voor in de Remonstrantse kerk. De dienst zal digitaal worden uitgezonden.

(zie Remonstrantse kerk Naarden-Bussum – Kerkdienstgemist.nl )

18 april

Voor deze dienst stond mevr. Cathrien Roolvink op het rooster, maar zij heeft moeten afzeggen. We zijn blij dat drs. Harry Schram kan invallen. Marcus van der Heide is de organist.

25 april

Een dienst met Doopsgezinden en Huiskamergemeente samen. Ds. Yko van der Goot zal voorgaan. Nico Strubbe zorgt voor de muzikale begeleiding.

2 mei

Een bijeenkomst die geleid wordt door dr. Rob Nepveu.


Overige activiteiten:

Zowel van de Cursus ‘Zin in ouder worden’ als van de literatuurkring is nog niet bekend wanneer zij weer door kunnen gaan.

               Lezing Marcus van der Heide over Jo van Gogh-Bonger op 20 april 2021, 14.30 uur.

(georganiseerd door de Huiskamergemeente)

Natuurlijk hebben wij er ons allemaal op verheugd deze “Luchtige Voorjaarslezing” in de Majellakapel te kunnen bijwonen. Helaas gelden dan zeer waarschijnlijk de corona maatregelen nog steeds. We zullen daarom deze lezing per zoom kunnen beluisteren en ook bekijken. In de Verbinding nummer 6 staat op blz 37 een stukje over deze lezing, maar met helaas het verkeerde emailadres van Karel van Dam. Het moet zijn: karelvandam123@gmail.com. (Er moet dus 123 bij staan!)

U kunt u vanaf nu bij Karel opgeven en op 20 april, of de dag ervoor, ontvangt u van hem een email met daarin een link die u kunt aanklikken om per zoom mee te kunnen doen.

Marcus schrijft over Jo van Gogh-Bonger dat zij het als haar taak zag het werk van Vincent van Gogh ongeschonden te bewaren voor haar zoon. Hij heeft uiteindelijk  de collectie overgedragen aan de Nederlandse Staat, die daarvoor het Van Gogh Museum liet bouwen.

Veel is er te vertellen over deze bijzondere vrouw. Dankzij haar inspanningen en doorzettingsvermogen heeft zij die prachtige schilderijen voor ons allen weten te bewaren.

Tijn Kappelle


Vallen en opstaan

Een aantal mensen heeft iets geschreven over dit thema, waarvoor dank.

               Een mensenkind heeft een lange tijd nodig voordat het kan staan en vervolgens lopen. Bij allerlei dieren is dat anders. Een pasgeboren olifant moet direct gaan staan en al heel snel gaan lopen. Dat gaat een korte tijd gepaard met vallen

Mensen maken een heel leerproces door alvorens volwassen te worden. Maar het is weer verbazingwekkend in hoe korte tijd het jonge kind dingen leert.

Met vallen en opstaan moeten we allerlei dingen leren. Voor men een vak beheerst is er heel wat oefening en studie nodig. Zo leerde men in de Middeleeuwen een bepaald vak door eerst als leerling bij een vakman de grondbeginselen van het vak te leren om daarna als een gezel zich elders verder te bekwamen. Ten slotte moest men een meesterproef afleggen en werd men een meester-schilder, of meester-timmerman, enz.  Dat hele leerproces ging uiteraard gepaard met de nodige mislukkingen. Maar er is het gezegde: oefening baart kunst.

Wie het leven beschouwt als een leerschool zal beseffen dat ook daar steeds sprake is van falen en slagen, van vallen èn opstaan.

Het paasverhaal vertelt in zijn oorspronkelijke vorm dat de natuur elk jaar weer tot leven komt om daarna weer te sterven, maar ook steeds opnieuw uit de dood op te staan.

Voor de Joden was het, waarschijnlijk mythische, verhaal over de bevrijding uit Egypte ook een opstandingsverhaal.

En de christelijke mythe van Jezus’ opstanding houdt eveneens een vorm van overwinning op  de dood in, namelijk een overwinning van de geest ondanks een smadelijke lichamelijke dood.

Vallen en opstaan is altijd een moeilijke les, maar ook een hoopvolle. Pasen is het feest van de hoop.

dr. Rob Nepveu

Vallen en opstaan, maar dan heel letterlijk. Hoe dat wil ik graag met u delen. Ik ga iedere maand 5 dagen naar mijn moeder. Ze woont in de provincie Drenthe, mijn geboortegrond. Zoals altijd reed ik op een maandagochtend terug. Een half uur na thuiskomst kreeg ik een telefoontje van de huisarts dat mijn moeder was gevallen en haar heup had gebroken. Dit bericht kwam hard aan, zij is ernstig hartpatiënt, zou ze een operatie overleven. De volgende dag in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen was dat ook de zorg van de anesthesist. Voor de operatie nam ik afscheid van mijn moeder, een intens verdrietig moment. Er volgden twee zenuwslopende uren en toen de telefoon ging durfde ik bijna niet op te nemen. Aan de andere kant van de lijn klonk de vrolijke stem van de chirurg dat alles boven verwachting was gegaan en dat hij onder de indruk was van de positiviteit van de patiënt. Mijn moeder, gevallen en weer opgestaan. 28 maart wordt ze 92 jaar oud.

Reina Boelens

               Vallen en opnieuw beginnen, hoe vaak gebeurt dat niet in ons leven? We doen iets niet op de goede manier, we zijn te snel met een oordeel, we reageren te snel waardoor we iets anders zeggen dan we eigenlijk gewild hadden. Gelukkig is er dan meestal wel een mogelijkheid om het weer “goed te maken”. We kunnen iets herstellen, onze mening herzien, de ander benaderen en uitleggen dat we iets anders bedoeld hadden dan dat wat eruit kwam.

Met onze daden is het vaak niet anders gesteld. We nemen ons iets voor, maar stellen het vervolgens weer uit. En een jaar later kijk je verbaasd terug in de tijd: dat had ik toch inmiddels af willen hebben, waarom is dat dan nog niet gebeurd? Wat is het dan fijn, dat onze tijdsindeling zodanig is dat er “momenten van opnieuw beginnen” zijn: na een week begint er een nieuwe week, na een jaar een nieuw jaar, na een winter een voorjaar.

Het volgende gedicht van Greet Brokerhof-van der Waa geeft dat weer:

 

Jaar na jaar

Zoals een boom jaar na jaar

getekend wordt door wat hij meemaakt,

zo wordt een mens gevormd door alles

wat hem overkomt en inspireert.

Elk mens omringt zich met herinneringen,

draagt ze mee als knellend keurslijf

of als warme jas.

Maar ieder jaar is daar de kans

om het leven opnieuw vorm te geven.

Marijke Katerberg

 

               Vallen en opstaan vormen het verhaal van ons leven.

‘Vallen en opstaan’ zal bij velen van ons in eerste instantie geen associaties oproepen met godsdienst. Immers, bij het ouder worden, denk je eerder aan een toenemend risico dat je zelf kan vallen, dat je op een ongelukkige manier onderuit gaat. Je lichaam verandert, wordt minder soepel en gaat slijtage vertonen.  Je weet dat je de kans op een ongeluk verkleint door bewust om te gaan met je gezondheid, door bijvoorbeeld voldoende te bewegen en gezond te eten, door magnesium tabletten te slikken die de spieren versterken en zo meer. Maar toch. Het kan gebeuren dat je een heup breekt en daarna lang moet revalideren. Dan wordt het letterlijk weer leren opstaan.

Ook aan het begin van een mensenleven is het leren vallen en opstaan. Een kind krijgt zijn bewegingsvrijheid door eerst vaak te vallen en weer op te staan. Ouders leren hun kroost hoe dat moet. Ze moeten niet bang zijn om het loopwagentje een keer weg te halen en ze grijpen niet direct in als hun kind iets te enthousiast achter een bal aanrent. Als het zo zelf ervaart dat hij een val kan opvangen, krijgt hij meer zelfvertrouwen. Kinderen die niet bang zijn om te vallen, durven meer. Vallen hoort bij het leven. Weer opstaan is teken van kracht en levenslust.

Vallen en opstaan vormen het verhaal van ons leven. Er zullen zoveel momenten zijn dat je ook in overdrachtelijke zin struikelt en weer overeind moet krabbelen.  Wie heeft een leven als één doorlopend succesverhaal? Er zijn tegenslagen, teleurstellingen. Je zal vaak genoeg falen, er is verdriet. Niemand kan dat alles ontlopen. Soms word je gewoon onderuit gehaald. Hoe ga je daarmee om? Mensen zijn daar heel verschillend in.  De één accepteert en verwerkt gemakkelijker dan de ander. Je hebt veerkracht nodig om weer op te staan en door te gaan.

Door af en toe onderuit te gaan trainen we ons om beter om te gaan met tegenslag. We kunnen ook meer inlevingsvermogen ontwikkelen naar anderen. Je groeit in compassie omdat je weet wat het is. Je hebt het immers zelf doorgemaakt.

Het paasverhaal is er een van vallen en opstaan. De succesvolle prediker en genezer Jezus van Nazareth wordt onderuit gehaald, ondergaat de diepste vernedering en pijn. Hij gaat onder en staat in glorie op.
Peter Korver


Ten slotte: de Majellakapel als stembureau

              

 

 

Gooise Meren bedankte ons met een ‘krabbel’

op het bord in de koffiekamer

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *