Maandbrief maart 2022

Dromen

 

In de diepten van je hoop en verlangen sluimert de stille kennis van wat er verder is.

En als zaden die dromen onder de sneeuw, droomt je hart van het voorjaar.

Vertrouw die dromen, want daarin ligt de poort naar de eeuwigheid verborgen.

 

                    Kahlil Gibran

 

Bovenstaande tekst had ik in gedachten voor deze maandbrief. Een mooie tekst, die spreekt over vertrouwen en hoop. Maar nu ik voor mijn laptop ga zitten, het is donderdag 24 februari, speelt vooral het afschuwelijke nieuws over de Russische invasie in Oekraïne, die de afgelopen nacht begonnen is, door mijn gedachten.

Ik weet het, wij kunnen er weinig mee, het is ver van ons vandaan. Wij kunnen er maar zo weinig aan doen. Er worden inzamelingsacties gehouden, waar we aan geven kunnen. We kunnen onze zorgen delen met anderen.

We kunnen denken aan de mensen in Oekraïne.

En tegelijk is dat laatste misschien juist wel datgene wat wij kunnen en moeten doen: denken aan elkaar, aandacht geven aan elkaar, en dat ook gewoon in de omgeving waarin wij geplaatst zijn.

Het laatste nummer van Verbinding is hier ook aan gewijd. Een prachtig nummer weer, overigens, waar de redactie weer hard aan gewerkt heeft!

 

Enkele mededelingen:

 

Wat de diensten betreft: die worden weer “normaal”

  • aanmelden hoeft niet meer
  • zingen mag weer
  • de collecte houden we aan het eind van de dienst, omdat dat ook voordelen heeft
  • koffie na afloop is er ook weer
  • sommigen van ons zijn kwetsbaarder dan anderen, laten we rekening met elkaar blijven houden
  • en natuurlijk: bij klachten blijven we thuis en handen geven doen we ook nog niet….

Het streamen blijven we regelmatig doen, maar niet voor alle diensten.

Op zondag 20 februari ging dr. Hans le Grand voor. Die dienst is niet gestreamd, maar wel op cd opgenomen, en ook via de website te beluisteren.

Op 13 februari is in een kwartetdienst gecollecteerd voor Stichting Hellabeem. Dat bracht het mooie bedrag van € 214,80 op. Met dank aan alle gevers!

Ten slotte nog een herhaald dringend verzoek: er is grote behoefte aan hulp voor de poetsploeg. Als u eens in de maand op vrijdagochtend mee zou willen helpen om de kerk weer netjes en schoon te krijgen, meldt u zich dan bij Ineke Meeuwis, tel. 06 5062 8829 of e-mail i.meeuwis@ziggo.nl  Het is nuttig werk en ook nog eens gezellig!

Marijke Katerberg-Muns


Troost als licht in donkere tijden

Oorlog in Europa. Ons incasseringsvermogen wordt behoorlijk op de proef gesteld. Terwijl we net denken dat we na twee jaar corona-pandemie ons gewone leven weer kunnen oppakken, trekken drie grote stormen over ons heen en breekt er een ondenkbaar geachte oorlog uit. Een autocratisch leider die meent dat een naburige staat eigenlijk onderdeel hoort te zijn van het zijne, ook al denken de 44 miljoen bewoners van dat land daar geheel anders over. Beelden van angstige mensen, vluchtelingen, doden en gewonden, verwoeste stadsdelen. Bij die opeenvolging van een grote gezondheidscrisis, natuurgeweld en oorlog overvalt ons een gevoel van machteloosheid. Hoe kunnen wij omgaan met zoveel onheil?

Wij kennen allemaal momenten in ons leven dat wij troost nodig hebben. Er gebeurt iets waardoor het leven ons ineens zwaar valt. Dan zoek je maar iets dat je pijn verzacht, dat moed en hoop geeft. Waar vind je troost, zodat je ellende aan kan en hoop houdt? Het kan zijn dat een troostend gedicht, een bijbeltekst of een muziekstuk je overeind houdt. Meer helpend is het als er iemand is, een medemens, die er helemaal voor je is, die je laat voelen dat je niet alleen bent. Iemand die met je mee-lijdt. Dat kan een partner zijn, vrienden of de geloofsgemeenschap zoals onze Majellakapel. De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter zegt: “Ik ben een gelukkiger mens omdat ik de ongelukkigheden niet uit de weg hoef te gaan. Omdat ik ze kan delen met mijn geliefde, met goede vrienden.”

Troost zal het thema zijn van de dienst van 6 maart in onze Majellakapel. Aanleiding was voor mij een boek dat drie maanden geleden werd uitgebracht en druk op druk beleeft. Het gaat om ‘Troost. Als licht in donkere tijden’ geschreven door een zekere Michael Ignatieff. Hij is historicus en politicus, voormalig leider van de Liberal Party of Canada. In zijn boek gaat hij na waar denkers, schrijvers, beeldend kunstenaars en componisten in de loop van de geschiedenis de kracht en moed vandaan haalden om veerkrachtig te zijn als het moeilijk werd in hun leven. En tot zijn eigen verrassing vond hij als niet-gelovig mens ontroering en troost in de psalmen. En net als Dirk de Wachter stelt hij vast: “Maar wat ik wel weet, is dat mijn leven diepe betekenis krijgt door de relaties die ik heb, met mijn kinderen, mijn vrouw, en mijn beste vrienden. Die geven troost. Je moet in alle gevallen proberen iets te doen voor iemand. We moeten naar elkaar omzien, zo goed als we kunnen. Dat brengt troost.”

  1.             Peter Korver

Komende diensten (in de Majellakapel, tenzij iets anders bij de dienst vermeld):

    6 maart: voorganger is ds. Peter Korver, Marcus van der Heide bespeelt het orgel, Anne Tuk en Paul Delcour         zorgen voor een extra muzikale bijdrage. Het thema van deze dienst  is Troost, zie ook het stuk van         ds Peter Korver hierboven.

13 maart: dit is een kwartetdienst, met Doopsgezinden, Huiskamergemeente en Remonstranten, in de         Remonstrantse kerk. Drs. Harry Schram gaat voor.

20 maart: voorganger is Irene Hörst, Marcus van der Heide bespeelt het orgel.

27 maart: een triodienst, met Doopsgezinden en Huiskamergemeente, in ons eigen gebouw. Ds. Annegreet         van der Wijk gaat voor en Nico Strubbe zorgt voor de muzikale begeleiding.

3 april: deze dienst vieren we samen met De Engel uit Huizen, in ons eigen gebouw. Joke Werner is             voorganger, Marcus van der Heide bespeelt het orgel.

Koffiedienst (graag ruilen met anderen als je verhinderd bent):

20 februari: Tijn Kappelle (06 13 78 46 70) en Marja Teunissen (035- 69 21 270)

6 maart: Hanneke en Louis van Beek (035-69 48 030)

20 maart: Nely Hofman ( 035-69 30 478) en Nel van Gooswilligen (035-69 48 403)

27 maart: Hanneke en Louis van Beek (035-69 48 030)


De week van Pasen

Woensdag 2 maart neemt de voorbereidingstijd voor Pasen een aanvang. Dan is het carnaval voorbij en begint de 40-dagentijd of de vastentijd. Van 10 tot 17 april zal de ‘stille week’ zijn, die begint met Palmpasen en besloten wordt met het paasfeest. Ook dit jaar werken wij samen met de doopsgezinden en de huiskamergemeente om vorm te geven aan de diensten op beide zondagen en aan de Witte Donderdag en Goede Vrijdag. U bent uitgenodigd om mee te denken en mee te werken.

Het overkoepelende thema zal dit jaar zijn ‘Aandachtig leven’. Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst wisselen we van gedachten over de vraag: ‘Hoe helpt de goede week/ Pasen jou op weg aandachtig(er) te leven?’

De bijeenkomst is op: maandag 14 maart om 14 uur in de Doopsgezinde kerk. Neem vooral ook gedichten, teksten, muziek, beeldmateriaal mee dat ons kan helpen in de voorbereiding.

Van harte welkom en fijn om samen op weg te gaan naar Pasen!


Ledenvergadering

Twee jaar achter elkaar hebben we onze ledenvergadering pas in het najaar gehouden in plaats van in het voorjaar, omdat we door de corona-pandemie niet eerder bij elkaar konden komen. Nu kan en mag het wel weer en gaan we de datum langzaam weer naar voren halen. We hebben gekozen voor dinsdagmiddag, 17 mei, aanvang 14.00 uur. Wilt u deze datum in uw agenda noteren?

Meerdere malen werd al gevraagd of de ledenvergadering niet ook op een middag zou kunnen, in plaats van ’s avonds. Dit jaar wordt het dus inderdaad op een middag, in de hoop, dat er niet veel mensen zijn voor wie een middag juist weer lastig is.

Deze ledenvergadering krijgt een feestelijk tintje, omdat onze afdeling dit jaar 140 jaar bestaat. We zullen daarom tot ongeveer 16.00 uur vergaderen, daarna volgt een presentatie over onze afdeling en ons gebouw, en we besluiten met een drankje en een hapje.

De benodigde stukken voor de vergadering krijgt u ruim van tevoren.


Literatuurkring, dinsdag 8 maart, 10.15 uur

Vanmorgen bespreken we het boek De verborgen bron van Hella S. Haasse.

Jurjen Siebeling heeft rust nodig en om die reden verblijft hij in zijn eentje op het al jaren onbewoonde landgoed, dat zijn vrouw Rina erfde van haar moeder. Terwijl hij door het lege, vervallen huis en het verwilderde bos zwerft, raakt hij steeds dieper onder de indruk van de enigszins geheimzinnige en gevaarlijke sfeer en het verleden. Hij maakt een geestelijke en emotionele crisis door. Duidelijk ziet hij zijn eigen problemen onder ogen, zoals zijn onbevredigend huwelijk met Rina. Dan neem hij een beslissing – een keuze, die voortaan zijn levenshouding zal bepalen.

 


Gesprekskring Tijd nemen

In Verbinding heeft u kunnen lezen dat de bijeenkomsten naar aanleiding van het boek van Leo Fijen ‘Tijd nemen, voor rust en ruimte in leven’ weer zijn opgepakt na maanden van lockdown. De laatste bijeenkomst is op vrijdag 25 maart om 14:30 uur tot 16:00 uur. Dit keer gaat het over ‘tijd voor creativiteit’.    Echter, anders dan aangekondigd, wordt deze gehouden in de Doopsgezinde Kerk o.l.v. ds. Annegreet van der Wijk. Vanwege omstandigheden heeft zij geruild met Joke Werner, die afgelopen vrijdag een bijeenkomst leidde.

Kosten voor deelname: na afloop van elke bijeenkomst wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Aanschaf boek: Leo Fijen, ‘Tijd nemen, voor rust en ruimte in je leven.’ (Ten have 2010)

Aanmelden voor deze bijeenkomst: pjckorver@gmail.com of ds.annegreet@gmail.com 

 

CCIV-lezingen: reserveren is noodzakelijk en kan via de website van de CCIV: www.cciv.nl

22 maart, 20.00 – 22.00 uur: Nico van Straalen spreekt over Evolutie door catastrofes? Locatie: Doopsgezinde kerk. Kosten: € 7,-
31 maart, 20.00 – 22.00 uur: Gerard van Oortmerssen met als onderwerp: De Robot is in Aantocht! Locatie: Witte Kerk, Naarden; kosten: € 7,-.


Verwarring en orde
Als je terugkijkt naar wat zich allemaal heeft voorgedaan in de afgelopen twee jaar, kan je niet anders dan vaststellen dat er van veel verwarring sprake is geweest. Het coronavirus kwam in een ijltempo van China naar Europa en de andere werelddelen. De deskundigen werden steeds weer voor verrassingen gesteld. Op grond van tal van onzekerheden moest er beleid worden ontwikkeld om het aantal besmettingen te beperken. Ziekenhuizen en vooral hun intensive care-afdelingen dreigden het werk niet meer aan te kunnen. Bovendien bleek men allerlei zaken, zoals beschermende kleding voor zorgverleners, niet of onvoldoende ter beschikking te hebben. Dat geldt ook voor de mondkapjes voor iedereen. Je kunt het de overheid niet kwalijk nemen dat zij vaak een verwarrend beleid voerde. Bovendien werd de burger geconfronteerd met onderling verschillende inzichten van de deskundigen. Het was misschien beter geweest als de specialisten maar alleen onderling zouden hebben gediscussieerd. Want als leken die tegenspraak vaststellen kan er gemakkelijk ongeloof bij hen ontstaan. Dat leidt dan weer tot allerlei ongefundeerde opvattingen, zoals die van de wappies, de viruswaanzinnigen. Als alles achter de rug is, zal men ongetwijfeld onderzoek instellen naar wat er allemaal goed en fout is gegaan. Fantastisch is overigens wel dat in zo’n korte tijd verschillende werkzame vaccins zijn ontwikkeld. Daardoor zijn in ieder geval veel ziekenhuisopnames voorkomen.

Gelukkig verkeren we langzamerhand in een situatie, waarin de pandemie een endemie aan het worden is, net zoals griep. Wellicht krijgen we straks een griepprik èn een aangepaste coronaprik. Hopelijk wordt dan het leven weer normaal, dat wil zeggen geordend en overzichtelijk, niet steeds verstoord door lockdowns. Mensen hebben behoefte aan orde.

In de godsdienstgeschiedenis kom je allerlei scheppingsverhalen tegen. Ze houden vaak de bestrijding van chaos-machten in en daarmee de vestiging van orde. In verschillende religies kent men een goddelijke orde. Wat ons treft in de natuur is ook steeds weer de orde van wetmatige processen, die zich daarin voordoen. In veel culturen werd de overwinning van het licht op de duisternis, of van het leven op de dood, jaarlijks gevierd.

Ook wij zullen weer de herleving van de natuur in de lente als een verblijdend verschijnsel ondergaan.

Herman Gorter dichtte eens: Een nieuwe lente en een nieuw geluid: wij hopen ook deze weer te zullen beleven en hopen evenzeer op een herstel van het oude leven, dat door ons als nieuw zal worden ervaren.

Rob Nepveu

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *