Maandbrief november 2021

Lieve mensen,

En zo loopt het jaar langzamerhand naar het einde: de novembermaand, die vooral gekarakteriseerd wordt door de herfst, maar ook de maand waarin we op de 21e de overledenen van het afgelopen jaar herdenken, en ook de maand waarin we, op de 28e, de eerste adventszondag samen vieren en dus richting Kerst gaan.
We gaan er met elkaar een goede maand van maken, met aandacht voor elkaar.

Opnieuw, of nog steeds, is er onzekerheid m.b.t. de coronamaatregelen. Op het moment dat deze maandbrief verschijnt zal alles nog niet helemaal bekend zijn. Uiteraard houden we als bestuur goed in de gaten wat kan en wat niet, en op welke manier. Zo nodig krijgt u een extra nieuwsbrief.

Op 17 oktober was er een gezamenlijke dienst met de mensen uit de Engel in Huizen. Maarten Kruimer ging voor en op zijn verzoek werd gecollecteerd voor de stichting Koza. Deze stichting geeft steun aan een Zimbabwaanse, presbyteriaanse, predikant o.a. bij de opvang van weeskinderen, zie ook www.stichtingkoza.nl . Maarten Kruimer is als bestuurslid bij deze stichting betrokken en heeft daarom dit doel voorgesteld. Uiteraard steunden wij dat verzoek van harte. De opbrengst was € 82,-. Met dank aan alle gevers!

Marijke Katerberg-Muns


In Memoriam Tineke Polen
Tot ons verdriet is op 7 oktober, op de dag van haar verjaardag, overleden
Tineke Polen – Huizinga. Zij werd 81 jaar. Zij was de echtgenote van Bob Polen en de moeder van dochters Elske en Lieke.
Tineke was een enthousiaste, gedreven vrouw met een grote passie voor muziek.
Zij studeerde af aan het conservatorium voor piano en dwarsfluit. Ze gaf graag uitvoeringen, gaf les en heeft ook in diensten van de Majellakapel gespeeld.
Namens onze afdeling maakte zij ook enige jaren deel uit van het bestuur van de CCIV, het interkerkelijk vormingswerk in Naarden-Bussum.
De laatste drie jaar waren voor haar heel moeizaam met een afnemende lichamelijke en geestelijke kracht. In Naarderheem kreeg zij liefdevolle aandacht en zorg. Het werd moelijker om contact met haar te krijgen, maar via de muziek lukte dat soms nog wel, bij voorbeeld door met haar te zingen, zoals Joke Werner vertelde.
De afscheidsbijeenkomst heeft in de Majellakapel plaatsgevonden, met fluit- en pianomuziek door Fred Mann en Marcus van der Heide.
Wij wensen Bob en de kinderen kracht toe bij het dragen van dit verlies. Moge Tineke en zij geborgen zijn, door goede machten trouw en stil omgeven, bewaard, getroost als door een wonder (Dietrich Bonhoeffer).

ds. Peter Korver


Komende diensten (in de Majellakapel, tenzij iets anders bij de dienst vermeld):
7 november
Ds. Tina Geels gaat deze ochtend voor; Marcus van der Heide bespeelt het orgel. Het thema is Elkaar behoeden en bewaren. De afbeelding hiernaast, de Goede Herder, is te vinden in de catacomben van Rome (3e eeuw)
14 november
Een gezamenlijke dienst in de Doopsgezinde kerk, met mevrouw Etje Verhagen-Krikke als voorganger.
21 november
Deze ochtend herdenken we de leden en vrienden van het afgelopen jaar. Wat onze geloofsgemeenschap betreft zijn dat Mia Snijders, Iet Kikstra, Reinout Oort, Gert van Gooswilligen, Dick Bakker, Sylvia Hazewinkel, Tineke Polen en Pien van Roemburg. Vanuit de Huiskamergemeente zullen we ook Ernie Kooi herdenken. Zij overleed in november vorig jaar. Natuurlijk is er bovendien aandacht voor mensen uit uw eigen kring.
Ds Peter Korver leidt de dienst; Marcus van der Heide bespeelt het orgel.
28 november
Deze eerste Adventszondag is een gezamenlijke dienst in ons eigen gebouw. Ds. Annegreet van der Wijk gaat voor en Nico Strubbe zorgt voor de muzikale begeleiding.
5 december
De tweede Adventszondag: Alexander Overdiep gaat voor en Marcus van der Heide is de organist.


Koffiedienstrooster (zo nodig zelf ruilen met anderen als je verhinderd bent):
7 november Tijn Kappelle (06 13 78 46 70) en Marja Teunissen (035-69 21 270)
21 november Hanneke en Louis van Beek (035-69 48 030)
28 november Nely Hofman (035-69 30 478) en Nel van Gooswilligen (035-69 48 403)


Literatuurkring, dinsdag 16 november, 10.15 uur
Deze ochtend bespreken we Wij slaven van Suriname (geschreven in 1934), van Anton de Kom.
Het is het indrukwekkende verhaal over de opstand van slaven in Suriname en bracht in de jaren dertig in Nederlandse literaire kringen de pennen behoorlijk in beweging. Na de Tweede Wereldoorlog werd het een symbool voor een onafhankelijk Suriname, ook dankzij het feit dat het werd geschreven door de zoon van een voormalige slaaf. Met dit boek wist Anton de Kom destijds verschillende bevolkingsgroepen bijeen te brengen, en de symbolische betekenis van het werk is even groot als de historische en literaire, wat wel moge blijken uit het feit dat het boek in landen waar het verboden was in groten getale illegaal over de toonbank ging.


Gesprekskring Tijd nemen
Waar neem jij de tijd voor? Het thema van deze gesprekskring is gekozen naar aanleiding van het gelijknamige boek van Leo Fijen. Meer informatie vindt u in de vorige maandbrief of in Verbinding.
De eerste keer was in oktober, de tweede keer zal zijn op vrijdag 3 december, van 14:30- 16:00 uur in de Majellakapel. Tina Geels zal dan met ons in gesprek gaan over het thema ‘Op zoek naar de lege ruimte’
U bent welkom, ook als u er de eerste keer niet bij was.

Kosten voor deelname: na afloop van elke bijeenkomst wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Aanschaf boek: Leo Fijen, ‘Tijd nemen, voor rust en ruimte in je leven.’ (Ten have 2010)
Aanmelden voor de bijeenkomsten: c.m.geel@gmail.com of pjckorver@gmail.com


Fancy Fair, zaterdag 27 november, 10.00 – 14.00 uur.
Deze datum is in de vorige maandbrief al gemeld en hoewel dit dus onze laatste Fancy Fair wordt (na zoveel jaren!), hopen we dat het een prachtig sluitstuk zal worden.
Nel van Rooijen zal mensen bellen om te vragen of zij mee willen/kunnen helpen. U kunt zich natuurlijk ook zelf bij haar melden (tel. 0294 26 41 49). Het gaat om helpen op de dag zelf, maar ook bij de voorbereiding, het opbouwen op donderdag de 25e , en het opruimen op zaterdag na de FF.
U kunt nog spullen inleveren op maandagmiddag 8 november, tussen 14.00 en 15.00 uur.


CCIV-programma, zie ook CCIV Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk
De CCIV biedt jaarlijks een boeiend programma, waar bijna alle kerken en geloofsgemeenschappen in Naarden en Bussum aan meewerken. Voor deze lezingen dient u zich aan te melden bij de CCIV.
In november staan er twee gepland:

  • – Poëzie in het Nieuwe Liedboek.

    Waarom zijn geloven en godsdienst zo onlosmakelijk verbonden met zang en muziek? Wat gebeurt er met ons als we zingen? Een dichtregel van Willem Barnard luidt: “Je zingt, zoals je drinkt: van dorst”. De dichter/theoloog Sytze de Vries zal aan de hand van een aantal liedteksten van zijn hand ons mogelijke antwoorden aanreiken. De precieze datum is op dit moment nog niet bekend.

  • – Darwin’s Cijferslot, op dinsdag 30 november 20.00 uur, in het gebouw van het Apostolisch Genootschap; kosten € 7.00. Spreker is Frans W. Saris.
    Ondanks wereldoorlogen, genociden, epidemieën en natuurrampen is de wereldbevolking verviervoudigd, onze gemiddelde levensverwachting verdubbeld en leven we comfortabeler dan ooit. Dankzij onze memen, het erfelijk materiaal van onze cultuur, domineren wij de planeet aarde. Steeds beter begrijpen wij onszelf en blijven we schaven aan onze culturele evolutie: de zoektocht naar het volgende cijfer in de code van ons evolutionair cijferslot. Maar hoe gebruiken we deze macht voor het goed, en richten we onszelf niet te gronde?


Koesteren wat je nog hebt

In de vorige maandbrief schreef ik een stukje naar aanleiding van de opheffing van een paar afdelingen. Helaas is dat laatste een verschijnsel dat zich steeds vaker voordoet. Nog niet zo lang geleden bestond er nog enige hoop via bijzondere activiteiten mensen van buiten te interesseren voor onze vereniging Vrijzinnigen Nederland. Inmiddels is dat al weer een gepasseerd station. Nu rest zo lang mogelijk door te gaan om de leden die er nog zijn van dienst te blijven.
Het is wel duidelijk dat de tijd van de kerken voorbij gaat, uitgezonderd die van enkele streng-orthodoxe kerken. Het zijn overigens niet alleen de kerken die verdwijnen. Ook de gevestigde politieke partijen uit het midden schrompelen ineen tot splinterpartijen. En ook vakverenigingen kampen met teruggang van hun ledentallen. En het verenigingsleven als geheel lijkt de mensen minder te boeien. Onze maatschappij lijkt steeds minder samenhang te vertonen. Wellicht zal dat eens weer veranderen. Maar niemand weet hoe de toekomst zich zal ontwikkelen.
Voor senioren is het jammer dat zo veel wat hun dierbaar was is verdwenen of gaat verdwijnen. Zij doen er goed aan te koesteren wat zij nog hebben. Tegelijk is het wijs om nieuwe generaties hun toekomst te gunnen. Jongeren hebben hun toekomst, ouderen hun verleden.
Ouder worden houdt ook in: loslaten van steeds meer dingen. De actieradius wordt geringer. Maar dat betekent ook dat men vaak goede herinneringen meer gaat koesteren en daardoor een stukje verleden als het ware herbeleeft.
Zo kan men ook dankbaar terugblikken naar wat onze afdeling van de vereniging, onder de verschillende namen – Nederlandse Protestantenbond, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Vrijzinnigen Nederland – ons door de jaren heen heeft geboden. Die herinneringen zijn ons dierbaar en zullen ons nooit worden ontnomen. En zo lang onze afdeling er nog is moeten we haar koesteren, dat is zij immers waard.

dr. Rob Nepveu


Kaarsenverkoop op zondag 28 november
Vanuit de Doopsgezinde gemeente maken Susanne en Arno Bottenheft kaarsen van restjes kaarsvet. De kaarsen verkopen ze ten bate van een goed doel. Graag willen ze dat doen op zondag 28 november, de 1e Adventszondag. Na de dienst (een gezamenlijke triodienst) staan zij met de kaarsen klaar om ze te verkopen. Afrekenen kan contant ter plekke, maar er is ook een klein pinapparaat.

De opbrengst van deze kaarsenverkoop is dit jaar bestemd voor de Stichting Schuld Hulpmaatje. Deze stichting wil:
• bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen
• voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek
• helpen vanuit verbondenheid tussen mensen
• mensen in dreigende financiële nood vroegtijdig bereiken
• werken met goed opgeleide vrijwilligers wiens hulp aanvullend is op die van professionals


Ten slotte
Op 10 oktober ging mr.drs. Johan de Wit voor in een gezamenlijke dienst in de Remonstrantse kerk. Deze dienst is gestreamd en nog te beluisteren via Remonstrantse kerk Naarden-Bussum – Kerkdienstgemist.nl .Johan de Wit las die ochtend een gedicht dat we, met zijn toestemming, graag hier opnemen:

Twijfel

Er zijn van die theologen
die alles weten over de God van hierboven
hun hoogverheven taal is zware kost
en alle raadsels hebben zij opgelost

Zij hebben de wijsheid in pacht
weten precies wat door God is bedacht
en hebben geen twijfels over leven na de dood
want God is goed en God is groot

Ze weten hoe alles in elkaar zit
van zus en zo, van dat en dit
Wat precies de juiste weg is
van berouw en zonde naar vergiffenis

Maar ik twijfel veel en heel frequent
aan de vraag of God mij kent
en als ik zoek en tast naar zijn aanwezigheid
ontglipt hij mij de meeste tijd

Ondanks alles wat je hoort en ziet
ik zoek en ik vind niet
maar juist mijn onwetendheid
is een teken van Gods vreemde grootheid

Johan de Wit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *