Weekbrief 20 maart 2020

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op: nog geen week geleden hebben we u bericht, dat “voorlopig” alle diensten en bijeenkomsten zouden worden afgelast. We hoopten, dat we op 5 april (Palmpasen) weer een dienst zouden kunnen houden, extra feestelijk, omdat het een gezamenlijke dienst met De Doopsgezinden en de Huiskamergemeente zou worden. Inmiddels hebben we ook voor die dienst besloten, dat die niet door kan gaan.

Over de week daarna, de aanloop naar Pasen met een bijeenkomst op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, durven we nog geen verwachting uit te spreken. Het belangrijkste is, dat we met elkaar goed letten op eigen en elkaars gezondheid en daar geen risico’s in nemen.

Dit alles betekent wel, dat er geen directe mogelijkheden tot contact en onderling gesprek zijn, terwijl dat juist zo belangrijk is in een geloofsgemeenschap als de onze.

Wat kan wèl?
Contact per e-mail of WhatsApp en natuurlijk per telefoon. Er zijn al groepjes gestart met mensen die een soort telefooncirkel vormen. Als u daaraan mee wilt doen kunt u het beste even contact opnemen met onze pastoraal medewerkster Joke Werner.

Ook zomaar op individuele basis een ander bellen is natuurlijk een goede vorm van contact.

Daarnaast heeft het bestuur, in samenwerking met ds. Peter Korver en mevr. Joke Werner, besloten om de komende tijd één keer per week een extra nieuwsbrief uit te laten gaan. Daarin vindt u uiteraard nieuwe afspraken, maar ook een “pastoraal” stukje van de hand van ds. Peter Korver of van Joke Werner.

Wat blijft is, dat u natuurlijk altijd zelf mag bellen als u behoefte heeft aan een gesprek!

mede namens het bestuur,
Marijke Katerberg-Muns

van de voorganger:

Lieve mensen,
Corona trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt steeds verder stil. Wij, als leden en vrienden van de Majellakapel, kunnen elkaar voorlopig niet ontmoeten op zondagochtend en ook niet bij andere activiteiten. Elkaar thuis opzoeken wordt afgeraden. Iedereen wordt gevraagd op de plek te blijven waar hij zit en anderen zoveel mogelijk te mijden.

Corona betekent niet alleen dat enige duizenden, vooral oudere, mensen ziek worden en enige tientallen overlijden. Je bent ook slachtoffer als je inkomen weg valt of als je gescheiden wordt van je dierbaren omdat reizen niet meer mogelijk is. Misschien lijden we met elkaar nog het meest door de gedwongen afstandelijkheid. Tenminste anderhalve meter bij elkaar vandaan blijven. We hebben heel snel moeten afleren om elkaar een hand te geven. Een kus, een omhelzing, ze zijn uit den boze. En het is beter elkaar niet op te zoeken.

In het contact met u en anderen merk ik vooral drie emoties en gevoelens.
Natuurlijk, in de eerste plaats is er angst om ziek te worden. U weet dat u, gezien uw leeftijd, behoort tot de risicogroep. ‘Wat als ik ziek word? Op wie kan ik rekenen? Hoe lang gaat dit duren? Wat betekent dit voor onze economie en welvaart? Komen mijn vrienden en familie goed door deze periode?’ Angst brengt meestal niet het beste in mensen naar boven. Traditiegetrouw start Albert Heijn elk jaar met de Hamsterweken. ‘Hamsteréééé’ is de bekende reclamekreet. Dit jaar is daarvoor geen aansporing nodig. Massaal wordt er groots ingekocht. ‘Als ik maar heb, als ik maar niet tekort kom straks…’

Een tweede angst is die voor isolement. Je moet thuis blijven, veel alleen zijn, je mag geen mensen ontvangen of opzoeken. Een ander mag jou geen directe warmte en nabijheid geven, want een aanraking brengt risico’s. Zeker voor wie nu in een ziekenhuis verblijft of in een verpleeghuis woont, is menselijke nabijheid zo belangrijk, maar het mag niet.

Maar er is ook iets anders, iets hartverwarmends: bij veel mensen wordt juist nu het beste in hen wakker geroepen. Nederland laat zich van haar beste kant zien. Op veel plekken worden boodschappen gedaan of medicijnen gehaald voor kwetsbare en afhankelijke buren. Er zijn belrondes en telefooncirkels om dagelijks te horen hoe het gaat en om elkaar te bemoedigen. Er worden producten ingezameld voor de voedselbank. Studenten stoppen briefjes in de bus bij ouderen waarin ze hulp aanbieden. 2200 ex-verpleegkundigen hebben aangeboden de zorg te komen versterken. Op hen en al die mensen die behoren tot de cruciale beroepsgroepen kan de samenleving blijven rekenen. Zij lopen zekere risico’s voor ons aller welzijn. Daarom zijn ze onze helden. We klappen dan ook, net als in Italië, de handen stuk voor iedereen die werkt in de zorg.

Daarbij groeit het besef dat we elkaar nodig hebben en dat we er voor elkaar moeten zijn. Dat is winst en dat is hartverwarmend. Het geeft een heel goed gevoel.
Vrijzinnigen Naarden-Bussum is een geloofsgemeenschap. We delen in een zeker vrijzinnig optimistisch vertrouwen in de toekomst en in de positieve vermogens van de mens. We zijn er voor elkaar als we bemoediging, troost en nabijheid nodig hebben.

Dat kan voorlopig niet op de manier die we graag willen. U kunt ons niet opzoeken en wij u niet. De een is gezegend met kinderen die naar hem of haar omkijken of woont samen met anderen. Anderen wonen en zijn alleen. Daar mogen we met elkaar extra aandacht voor hebben. Van de telefoon kunnen we allemaal gelukkig wél gebruik maken en voor de meesten van ons is ook email en internet een manier waarop we als afdeling contact met u kunnen houden.

Zolang als de Majellakapel gesloten moet blijven – en dat zal op zijn minst tot 6 april zo zijn – sturen we u iedere week een brief. Voor wie over een pc, een laptop of een smartphone beschikt komt die per mail. Als dat niet het geval is, komt deze ‘weekbrief’ met de post.

A.s. zondag zou ik voorgaan in de dienst in onze Majellakapel. De overweging is wel geschreven.
U kunt die hier lezen>>>

Onze voorgangers en bestuursleden zullen met belrondes contact houden. En natuurlijk, met de woorden van onze minister-president: ‘Let een beetje op elkaar’.

Alle goeds en een hartelijke groet,
ds. Peter Korver

Gedicht van de Jezuïet Frans Cromphout:
Moge de weg je zeggen: volg me maar
Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij
Moge de grond je zeggen: bezaai me.
Moge het water je zeggen: drink me
Moge het vuur je zeggen: warm je
Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw
Moge de vrucht je zeggen: pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vindt en dreigt te verdrinken,
Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt in een nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt,
Dan moge zijn STEM je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *