Weekbrief 27 maart 2020

Lieve mensen,

Opnieuw zijn we door de tijd ingehaald: onze hoop van verleden week, dat we met Pasen samen een dienst konden hebben, blijkt ijdel te zijn geweest. Sterker: zelfs een Pinksterdienst is op dit moment twijfelachtig. Gelukkig zijn we voor het vieren van Pasen en Pinksteren niet afhankelijk van bepaalde data en kan het in je gedachten altijd Pasen of Pinksteren zijn.

Natuurlijk is het bijzonder jammer dat de diensten die we in de week voorafgaand aan Pasen samen met de doopsgezinden en de huiskamergemeente zouden houden, niet door kunnen gaan. Althans, niet in de zin dat we fysiek bij elkaar komen. Toch hoeft u niets te missen. Ds. Peter Korver en ds. Annegreet van der Wijk leiden samen online zowel de dienst van Palmpasen, als de viering van brood en wijn op Witte Donderdag, als de Paasdienst. Deze worden van tevoren opgenomen en uitgezonden via de website. Ze duren ieder ongeveer 25 minuten. In plaats van naar een van de kerkgebouwen te komen, kunt u thuis achter uw pc, laptop of smartphone de dienst volgen, met uw eigen voorgangers in de eigen vertrouwde gebouwen. Op Goede Vrijdag, 10 april, is er op de website een meditatie te zien, die geleid wordt door ds. Tina Geels, de pastor van de huiskamergemeente. U leest er meer over in de volgende weekbrief.

Als u a.s. zondag, 29 maart, een dienst online wilt volgen kunt u bv. terecht op www.dekapel.nu. U komt dan terecht in de Kapel in Hilversum, waar ds. Peter Korver voorgaat in een dienst die helemaal op de Corona-activiteit gericht is.

Daarnaast, voor komende zondagen, of in het algemeen voor informatie, kunt u voor onze eigen Majellakapel kijken op www.majellakapel.nl , voor de Doopsgezinden op www.doopsgezind.nl en voor de Remonstranten op www.remonstranten.org/bussum/

Spijtig is, dat niet iedereen in de gelegenheid is om via Internet een dienst bij te wonen. We willen graag telefonisch en met behulp van deze weekbrieven het contact met u ook vasthouden. Als u behoefte heeft aan meer contact, aarzelt u dan niet om Peter, Joke of een van de bestuursleden op te bellen. We zijn er voor elkaar!

Ten slotte: we kunnen elkaar niet ontmoeten in de kerk, we kunnen wèl naar elkaar omzien door elkaar af en toe op te bellen en een gesprek te hebben.

Doordat we niet in de kerk samenkomen missen we ook de collectes en in dit verband zou ik graag de Voedselbank willen noemen, die het in deze tijd ook moeilijk heeft. De Voedselbank Naarden/ Bussum/ Hilversumse Meent heeft moeten besluiten om de winkel voorlopig te sluiten. De klanten van de voedselbank krijgen cadeaubonnen om zelf bij een supermarkt hun boodschappen te kunnen doen. De reden voor dit besluit is, dat een groot deel van de vrijwilligers en klanten behoort tot de door het RIVM bepaalde risicogroep. Daarbij komt dat er logistieke problemen zijn om het beschikbare voedsel bij de voedselbankwinkel te krijgen. Het bestuur van de Voedselbank heeft daarom besloten dat de vrijwilligers en klanten niet meer naar de voedselbank mogen komen. Hoewel de voedselbanken steun krijgen van het kabinet heeft uw bestuur besloten om een bedrag van € 150,- over te maken naar de Voedselbank, in plaats van een gebruikelijke Paascollecte. Dit bedrag komt uit de opbrengst van de Kerstlijst, wat bestemd is voor een situatie als deze.

Marijke Katerberg-Muns

Onwezenlijk en wezenlijk
We maken en periode door die ons onwezenlijk voorkomt. Het is overal merkwaardig stil. Je hoort geen vliegverkeer en nauwelijks wegverkeer. Dorpen en steden liggen er verlaten bij, immers, veel winkels zijn gesloten en cafés en restaurants zijn dicht. En ook het culturele leven ligt plat.

De meeste mensen houden zich aan de oproep van het kabinet onderling afstand te bewaren en thuis te blijven, alhoewel nog niet iedereen dat doet.

Waar de laatste troonrede en de miljoenennota nog een en al optimisme uitstraalden, moeten nu enorme bedragen worden aangewend om bedrijven, groot en klein, overeind te houden en ZZP-ers te steunen. In korte tijd is het hele leven van enkelingen en bedrijven totaal anders geworden.

Het feit dat u een wekelijkse nieuwsbrief ontvangt, maar niet naar een dienst kunt gaan, is een ongekende gebeurtenis. Zelfs tijdens WO II bleven de kerken open. Maar waar er toen voedselschaarste heerste is daar nu geen sprake van. De supermarkten zijn open en goed bevoorraad: alle hulde daarvoor.

Is deze tijd enerzijds onwezenlijk, aan de andere kant laat zij ook zien wat wezenlijk is. De verkrijgbaarheid van voldoende voedsel en andere benodigdheden is een van de wezenlijk belangrijke dingen. Van wezenlijke betekenis is ook dat we ons meer verbonden weten met elkaar. Zo was het een goede beslissing van premier Rutte om Martin van Rijn te verzoeken minister te worden, al was deze geen partijgenoot en zelfs geen lid van de coalitie. Maar hij was de meest geschikte persoon, geheel op de hoogte van de gang van zaken op het ministerie.

In deze crisisperiode vallen partijpolitieke, maatschappelijke en religieuze verschillen even weg. Eendracht maakt macht tegenover het levensbedreigende coronavirus.
Wezenlijk is de onderlinge saamhorigheid en de belangstelling voor elkaar.
Wezenlijk is ook, dat mensen meer tijd krijgen zich eens wat meer te verdiepen in de vraag waar het in het leven echt om gaat.
Dat zijn positieve aspecten van de crisis die ons aller leven beheerst, en zoveel mensen bedreigt.
Ik wens u allen de kracht toe deze periode door te komen. Het is een kleine troost, dat we er met zijn allen, individueel en gezamenlijk, voor staan.
dr. Rob Nepveu

Lieve mensen,

Hebt u dat nu ook? Het lijkt wel of ik in deze periode als het ware gedwongen word om nog meer te gaan denken dan ik normaal gesproken doe. En dan bedoel ik niet: ik moet nog kaas halen, of ik moet met die en die nog een afspraak maken. Niet de gewone dagelijkse denkdingen die op een ‘To do’ lijstje thuishoren. Maar nadenken over hoe het verder moet gaan met deze wereld, met al die mensen die besmet zijn geraakt, denken aan hen die een geliefde moeten missen, denken over al die gezinnen die in een beperkte ruimte het goed met elkaar moeten zien te houden. Ook denk ik aan al die ouderen die alleen wonen en niemand meer zien, dan alleen de thuiszorg of verzorgenden in een verzorgings- of verpleeghuis. Met name zij zijn aangewezen op contacten via de telefoon.

Ik kreeg een paar dagen geleden een tekening via die telefoon van onze kleindochter en ze had de tekening een naam gegeven: ‘denktekening’. Ze gaf ook een toelichting: “Ik had een meisje willen maken, maar de ogen mislukten, daarom heb ik nu bedacht dat ze aan het denken is. Ze denkt aan haar konijn, aan een boek, en een ijsje en daarom heb ik het ‘denkdingen’ genoemd”. Ook zij is dus aan het denken. Natuurlijk denk ik ook aan al die mensen die gewoon door moeten gaan met hun werk in ziekenhuizen, supermarkten enz. enz.

Drie weken geleden hebben Hans en ik een reis gemaakt met het thema Chagall. Ikzelf merk dat ik deze dagen ook veel aan Chagall denk. Ik ga nu niet die hele reis vertellen – er is momenteel ook op de televisie over Chagall een en ander te zien – maar wat steeds weer bij mij opkomt is hoe Chagall kleuren een betekenis gaf. Rood, de kleur van de liefde, geel voor de essentie en blauw de aardse spiritualiteit. En ik kom tot de conclusie dat we altijd al, en in deze tijden helemaal, een enorme behoefte hebben aan die kleuren. Met andere woorden maak ik wel genoeg gebruik van de rode kleur. Chagall deed dat in zijn schilderijen en kerkramen, maar hoe doe ik dat? Het is goed om daar van tijd tot tijd over na te denken en dan niet alleen over de rode kleur, maar ook de gele en blauwe. Met name die blauwe is een penibele kleur vandaag. Het leidt zo gauw naar mijn ‘to do’ lijstje, terwijl er zoveel spirituele dingen zijn te beleven. Ik liep op straat en een persoon die me tegemoetkwam ging helemaal opzij en we glimlachten. De kleinkinderen stonden bij ons op de stoep om even opa en oma te zien, maar kwamen niet naar binnen. En zo zijn er allerlei kleine gebeurtenissen die mij raken. Aardse spiritualiteit. Het geel van de essentie is een diep gevoel van betekenis geven aan die net genoemde ‘gewone’ dingen of zoals het kleinkind het noemde: denkdingen. Ja er wordt heel wat gedacht dezer dagen.

Mijn voorstel is om elkaar te laten weten wat onze ‘denkdingen’ zijn, namelijk in de vorm van een ‘Elfje’ Wat is een Elfje? zult u denken.
Een Elfje is een gedichtje van 5 regels in een vaste vorm.

regel 1 1 woord
regel 2 2 woorden
regel 3 3 woorden
regel 4 4 woorden
regel 5 1 woord

En zo komen we aan 11 woorden oftewel een Elfje.
Ik zal een paar voorbeelden geven en u zult merken dat ze gaan over waar ik vandaag mee bezig ben. Als u ook gaat proberen om een elfje te maken of misschien wel meer dan één, dan kunnen we ze in de volgende weekbrieven aan elkaar laten lezen. U kunt ze opsturen naar mijn e-mailadres: jokewerner@planet.nl of mij via de telefoon laten weten (035 -6980908). Ik zorg ervoor dat ze in een volgende weekbrief komen.

Dan nog even over de telefooncirkel. We hebben nu vier deelnemers en allen zijn we enthousiast over het contact dat we met elkaar hebben. We horen dingen over elkaar die we nog helemaal niet wisten. Verrassende gesprekken. Ik denk echter dat het wel mooi zou zijn als er nog een paar mensen meer gaan meedoen. Als je namelijk 2x in de week contact hebt kom je steeds met dezelfde mensen in contact. We zouden het dus geweldig vinden als er nog meer mensen willen meedoen. U kunt dat mij laten weten via bovengenoemd adres of tel. nummer.

En dan nu een paar elfjes (en u merkt ze hoeven niet eens te rijmen):

Rood
Liefdeskleur
Groen en geel
Spiritualiteit hier en daar
Doen.
Denken
Van binnen
In zachte stilte
Aan jou en jou
Denken.
Alleen
Liever samen
Hopelijk weer gauw
We herinneren ons dan
Corona.
Majellakapel
Wij samen
Nu even niet
Maar toch in contact
Hallo!

In liefde u gedenkend,
Joke Werner-van Slooten

Gedicht van Stef Bos:
Lentevers
Onvoorstelbaar hoe in twee weken
de wereld kan veranderen
en wij in verwarring naar buiten kijken,
overspoeld door feiten
waar we achteraan lopen
zonder te weten waarheen.
Hoe goed wij ook door de jaren heen hebben geleerd
de kop in het zand te steken,
zelfs ondergronds dringt het nieuws tot ons door
en worden wij wakker geschud door stilte…
Stilte in straten,
stilte in de beelden,
waar we naar kijken met andere ogen,
die misschien weer opnieuw moeten leren zien.

Tot zover het begin van deze lente,
die ons voorkomt als het eind der tijden.
De rest van het leven om ons heen
fluit er maar op los,
komt uit de knop
en bloeit open.
Vogels leggen eieren met een optimisme
die ons vreemd is.
De magnolia is gezegend,
ze kan de krant niet lezen.
En de schaduw van een zwaluw
stijgt boven zichzelf uit
en vliegt de zomer tegemoet.
Maar onze nachten zijn stil.
De straten hebben hun stem verloren.
Wat anders kunnen wij
dan blijven dromen
en geloven in een overwinning
op een tegenstander die onzichtbaar is.
Maar eerst afstand nemen
van alles,
om te weten wat je mist
als het er niet meer is.
Dat is misschien
wat wij weer moeten leren:
een nieuwe tijd ontdekken
door ons in onszelf te keren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *