Woensdagmiddag 24 juli Gezamenlijke Zomermiddag in de Remonstrantse kerk

Woensdag 24 juli:  Rumi en de Soefi -traditie – Remonstrantse kerk

Joke Werner vertelt  over de betekenis van Rumi, een dichter, denker en mysticus van Perzische komaf, geboren in 1207 in het huidige Afghanistan.

Hij is bekend vanwege de dansende derwisjen die met het soefisme verbonden zijn.

De aantrekkingskracht van het soefisme, zowel in het oosten als in het westen, moet te maken hebben met: respect voor de schepping, hoe actueel, met sobere gewoontes, afkeer van uiterlijk vertoon en opzichtige vroomheid.

Hij nam elementen uit andere religies over, soms zelfs een principiële gelijkstelling van de drie abrahamitische godsdiensten, en ten slotte kende hij een nadruk op liefde, geweldloosheid en vergeving.

We zullen ook luisteren naar muziek uit de Soefi-cultuur, gezongen door Akif Ozturk, mogelijk begeleid door een vriend op een Ney, een rieten fluit uit het Midden-Oosten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *