Zondag 29 september 2019 Prof. Laurens ten Kate

Vrede en vrijheid: een vrijzinnige blik op grenzen.

Laurens ten Kate gaf op zondag 29 september om 10.30 uur een lezing in de Majellakapel te

FOTO CORBINO

Bussum. Bekijk hier een impressie.

Hij zal in zijn lezing een verbinding maken met de vredesweek die aan deze week vooraf gaat en spreken over de spanning tussen vrijheid en vrede.

Laurens ten Kate is filosoof en religiewetenschapper en bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek.

Laurens ten Kate neemt u mee op een zoektocht naar nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in onze tijd. Mensen hechten aan hun vrijheid, maar dat wil niet zeggen dat ze alle religiositeit achter zich gelaten hebben. Religie betekent overgave, verbinding. Betekent dat dat we ondank onze vrijheidsdrang toch graag grenzen ervaren? Zo ja, welke grenzen dan? Het thema van de Vredesweek 2019 is in elk geval zeer actueel: hoe zit het met de spanning tussen vrede en grenzen? We zullen ontdekken dat in de verbeelding die zo dominant is geworden in onze beeldcultuur mensen een antwoord zoeken op de vraag welke grenzen we willen trekken en welke grenzen we juist willen overschrijden…

Laurens ten Kate is Bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht. Zijn leerstoel werd gevestigd door de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG).