ANBI

Categorie: ANBI                     

Exploitatie 2020_2021-05-21

Balans_2020-12-31_2021-05-21

Vrijzinnigen Naarden-Bussum is een ANBI organisatie.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Naarden-Bussum,

handelend onder de naam

Vrijzinnigen Naarden-Bussum.

RSIN: 805073991
KvK: 40516113

Iepenlaan 26
1406 PW Bussum

Doelstelling:

Bevordering van de vrije ontwikkeling van het vrijzinnig geloofsleven en spiritualiteit door middel van vieringen, lezingen, cursussen e.d..

Beleidsplan:

Het beleidsplan:Beleidsplan-Vrijzinnigen-Nederland-2016-2020

Bestuur:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Algemeen lid
  • Algemeen lid

Beloningsbeleid:

Bestuurders zijn onbezoldigd, zij kunnen gemaakte kosten declareren.

Beloningsbeleid voor de voorganger:

zoals vastgesteld door de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland

Toelichting, staat van baten en lasten: