Bestuur

Voorzitter:    

Mevrouw M. Katerberg – Muns


Secretaris:   
De heer J. Vos
e-mail: majellakapel at gmail.com
            
Penningmeester: 
Vacant


Leden: 

Mevrouw R. Boelens

Mevrouw I.J. Meeuwis-Overbeek

Adviseur:   
De heer dr. R.M. Nepveu

Bank:
ABN AMRO, IBAN nummer: NL71 ABNA 0554 4299 42
t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Naarden-Bussum
te Bussum