Voorganger


De heer Ds. P.J.C. Korver
Sinds september 1991 ben ik verbonden aan de Majellakapel, toen nog voluit Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Naarden-Bussum geheten. Sinds 1 december 2002, na mijn kerkelijk examen in Leiden, ben ik bovendien als Remonstrants predikant verbonden aan De Kapel in Hilversum, een samenwerkingsverband van Remonstranten, Vrijzinnigen, Doopsgezinden en Vrijzinnig Protestanten. Eerder werkte ik een kwart eeuw als leraar in het voortgezet onderwijs.  Ik woon in de Hilversumse Meent en fiets vandaar dagelijks de regio rond om bijvoorbeeld onze leden en vrienden op te zoeken die heel verspreid wonen.

De ‘Vrijzinnigen Naarden-Bussum’, de Majellakapel, is een geloofsgemeenschap, maar het woord ‘zoekgemeenschap’ zou ook heel passend zijn. Vaak weten mensen niet precies wat ze geloven en zijn ze steeds op zoek naar voorlopige antwoorden op hun belangrijkste levensvragen. Daarvoor is het goed dat je met anderen bent met wie je je in openheid en verdraagzaamheid kunt oriënteren op zingeving.  Naast de bijbel zijn moderne literatuur, filosofie, andere godsdiensten, muziek en kunst bronnen die daarbij inspirerend zijn.

Belangrijk is vervolgens de vraag: wat kan mijn rol, mijn bijdrage zijn in de wereld om mij heen? Het is goed dat er een gemeenschap is waar deze  vragen aan de orde komen en waar je je kunt laten inspireren.

Ik gun het iedereen om mee te komen doen.