Voorganger


Peter Korver
Sinds september 1991 ben ik verbonden aan de Majellakapel, toen nog voluit Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Naarden-Bussum geheten. Eind 2002, na mijn kerkelijk examen in Leiden, ben ik bovendien twintig jaar als Remonstrants predikant verbonden geweest aan De Kapel in Hilversum. De afgelopen twee jaar was ik predikant van de Protestantse Gemeente Naarden, de Grote Kerk. Eerder werkte ik een kwart eeuw als leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs.  Ik heb bijna altijd in de stad Naarden gewoond en fiets vandaar dagelijks de regio rond om bijvoorbeeld onze leden en vrienden op te zoeken.

De ‘Vrijzinnigen Naarden-Bussum’, de Majellakapel, is een geloofsgemeenschap, maar het woord ‘zoekgemeenschap’ zou ook heel passend zijn. Vaak weten mensen niet precies wat ze geloven en zijn ze steeds op zoek naar voorlopige antwoorden op hun belangrijkste levensvragen. Daarvoor is het goed dat je met anderen bent met wie je je in openheid en verdraagzaamheid kunt oriënteren op zingeving.  Naast de bijbel zijn moderne literatuur, filosofie, andere godsdiensten, muziek en kunst bronnen die daarbij inspirerend zijn.

Belangrijk is vervolgens de vraag: wat kan mijn rol, mijn bijdrage zijn in de wereld om mij heen? Het is goed dat er een gemeenschap is waar deze  vragen aan de orde komen en waar je je kunt laten inspireren.

Ik gun het iedereen om mee te komen doen.