Zondagmorgenvieringen

Komende diensten in de Majellakapel, aanvang: 10.30 uur

(Tenzij iets anders bij de dienst vermeld):

 

              5 maart: Mr.drs. Johan de Wit gaat voor en Marcus van der Heide bespeelt het orgel.        

              12 maart: in deze kwartetdienst, in de Doopsgezinde Kerk, zal ds. Peter Korver voorgaan. Het is de derde zondag in de voorbereidingstijd op Pasen. Het thema van de dienst is ‘Beproeving’. Hoe wij in ons leven regelmatig beproefd worden, op de proef gesteld worden, door allerlei verleidingen die ons op een verkeerde weg willen brengen. Voorbeelden daarvan zijn de aantrekkingskracht die macht, rijkdom, lust kunnen hebben. We lezen daarbij het bekende verhaal uit Genesis 3, over de slang die Eva verleidt om te eten van een verboden vrucht. Dat is niet zomaar een zondagsschoolverhaal, maar heeft een dieptepsychologische achtergrond.

              19 maart: vanmorgen gaat Annemike van der Meiden voor. Marcus van der Heide bespeelt het orgel.

              26 maart: in deze triodienst, samen met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente,  zal drs. Harry Schram voorgaan en zorgt Nico Strubbe voor de muzikale begeleiding.

              2 april: Palmpasen, een dienst die we in de Doopsgezinde Kerk vieren. Ds. Tina Geels zal voorgaan.