Zondagmorgenvieringen

Vanaf 2 mei starten we weer met fysieke diensten, die overigens ook gestreamd worden. Wie wil kan naar de dienst komen, wie liever nog thuis blijft kan de dienst digitaal bijwonen. Let wel: dit geldt voor diensten in de Majellakapel. In mei zijn er twee gezamenlijke diensten in de Doopsgezinde kerk, daarvoor kunt u het beste op hun website kijken.

Uiteraard gelden de regels zoals we die nog uit het najaar kennen:

  • u moet zich van tevoren opgeven, bij voorkeur via de mail (gkaterberg@solcon.nl), anders per telefoon (035 69 342 76).
  • bij binnenkomst en weggaan draagt u een mondkapje, als u zit mag dat af
  • u neemt uw jas mee naar binnen
  • er wordt niet door de gemeente gezongen
  • bij de uitgang staat een collecteschaal
  • er is geen koffie na afloop

Komende diensten:

In de Majellakapel kunt u de diensten weer bijwonen, na vooraf aangemeld te hebben
De diensten zijn ook te volgen via  Ons YouTube kanaal
aanvang: 10.30 uur

2 mei

Een bijeenkomst in de Majellakapel die geleid wordt door dr. Rob Nepveu. Gerard van der Berg bespeelt het orgel.

9 mei

Deze dienst wordt verzorgd vanuit de Doopsgezinde kerk. We vieren hem samen met de Doopsgezinden, de Huiskamergemeente en de Remonstranten. Voorganger is ds. Pieter Korbee.

Kijk voor informatie op www.dgbussum-naarden.doopsgezind.nl

 16 mei

Voorganger in de Majellakapel is mr.drs. Johan de Wit, Marcus van der Heide bespeelt het orgel.

23 mei

Deze Pinksterdienst komt vanuit de Doopsgezinde kerk en wordt gevierd samen met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente. Voorganger is ds. Peter Korver.

Kijk voor informatie op www.dgbussum-naarden.doopsgezind.nl

30 mei

Majellakapel: voorganger is Irene Hörst, Nico Strubbe zorgt voor de muzikale begeleiding

 

 


Zondagmorgenbijeenkomsten zijn kerkdiensten of soms bezinningsbijeenkomsten.
De kerkdiensten hebben een open, vrijzinnig-christelijk dan wel een religieus-humanistisch karakter. Bezinningsbijeenkomsten zijn geen kerkdiensten; in de regel is er een lezing met enige muzikale omlijsting en een mogelijkheid tot gesprek. De bezinningsbijeenkomsten vinden in de koffiekamer plaats.

In de maanden juli en augustus zijn er gezamenlijke diensten met de Remonstrantse en/of de Doopsgezinde gemeente, afwisselend in een van de drie gebouwen.
Tweemaal is er sprake van een ‘Kwartetdienst’, waarin vier NPB-afdelingen, die van Huizen, Laren-Blaricum, Weesp en Naarden-Bussum, samenwerken.

 Een enkele keer vervalt de zondagmorgendienst. Dit staat aangegeven in de agenda.

 Eén keer per maand wordt er voor kinderen tijdens de dienst een speciaal programma in de leskamer georganiseerd. In de agenda wordt dit aangegeven.

Adressen kerkgebouwen:

 DG-kerk is Doopsgezinde Gemeente Naarden-Bussum
Wladimirlaan 10, Bussum

wladimirlaannr10
Remonstrkerkgebouw

Rem-kerk is Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum
Koningslaan 2b, Bussum