Zondagmorgenvieringen

In de Majellakapel kunt u de diensten weer bijwonen, na vooraf aangemeld te hebben
De diensten in de Majellakapel zijn ook te volgen via  Ons YouTube kanaal
aanvang: 10.30 uur

Komende diensten (in de Majellakapel, tenzij iets anders bij de dienst vermeld):

               7 november

Ds. Tina Geels gaat deze ochtend voor; Marcus van der Heide bespeelt het orgel. Het thema is Elkaar behoeden en bewaren. De afbeelding hiernaast, de Goede Herder,  is te vinden in de catacomben van Rome (3e eeuw)                          

               14 november

Een gezamenlijke dienst in de Doopsgezinde kerk, met mevrouw Etje Verhagen-Krikke als voorganger.

               21 november

Deze ochtend herdenken we de leden en vrienden van het afgelopen jaar. Wat onze geloofsgemeenschap betreft zijn dat Mia Snijders, Iet Kikstra, Reinout Oort, Gert van Gooswilligen, Dick Bakker, Sylvia Hazewinkel, Tineke Polen en Pien van Roemburg. Vanuit de Huiskamergemeente zullen we ook Ernie Kooi herdenken. Zij overleed in november vorig jaar. Natuurlijk is er bovendien aandacht voor mensen uit uw eigen kring.

Ds Peter Korver leidt de dienst; Marcus van der Heide bespeelt het orgel.

               28 november

Deze eerste Adventszondag is een gezamenlijke dienst in ons eigen gebouw. Ds. Annegreet van der Wijk gaat voor en Nico Strubbe zorgt voor de muzikale begeleiding.

               5 december

De tweede Adventszondag: Alexander Overdiep gaat voor en Marcus van der Heide is de organist.