Zondagmorgenvieringen

Zondagmorgenbijeenkomsten zijn kerkdiensten of soms bezinningsbijeenkomsten.
De kerkdiensten hebben een open, vrijzinnig-christelijk dan wel een religieus-humanistisch karakter. Bezinningsbijeenkomsten zijn geen kerkdiensten; in de regel is er een lezing met enige muzikale omlijsting en een mogelijkheid tot gesprek. De bezinningsbijeenkomsten vinden in de koffiekamer plaats.

aanvang: 10.30 uur

Komende diensten, waarvoor u zich kunt aanmelden bij gkaterberg@solcon.nl  of 035 69 342 76:

3 januari 2021
Het thema deze ochtend is ‘Tussen vrees en hoop’. We zoeken naar hoopvolle tekens en manieren om staande te blijven in tijden die onze weerstand op de proef stellen. Ds. Peter Korver gaat voor, Marcus van der Heide bespeelt het orgel en Wim en Marja Teunissen zullen enkele liederen voor ons zingen.
10 januari
Een dienst in de Remonstrantse kerk, samen met de Remonstranten, de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente. Dr. Hans le Grand gaat voor. Zoals het er nu naar uitziet wordt dit een online-dienst. Nadere informatie volgt.
17 januari
Deze dienst vieren wij samen met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente, met ds. Annegreet van der Wijk als voorganger en Marcus van der Heide als organist. Ook dit wordt naar alle waarschijnlijkheid een online-dienst.
24 januari
Voorganger is Joke Werner, Nico Strubbe bespeelt het orgel.
31 januari
Voorganger is Annemike van der Meiden, Nico Strubbe bespeelt het orgel.


In de maanden juli en augustus zijn er gezamenlijke diensten met de Remonstrantse en/of de Doopsgezinde gemeente, afwisselend in een van de drie gebouwen.
Tweemaal is er sprake van een ‘Kwartetdienst’, waarin vier NPB-afdelingen, die van Huizen, Laren-Blaricum, Weesp en Naarden-Bussum, samenwerken.

 Een enkele keer vervalt de zondagmorgendienst. Dit staat aangegeven in de agenda.

 Eén keer per maand wordt er voor kinderen tijdens de dienst een speciaal programma in de leskamer georganiseerd. In de agenda wordt dit aangegeven.

Adressen kerkgebouwen:

 DG-kerk is Doopsgezinde Gemeente Naarden-Bussum
Wladimirlaan 10, Bussum

wladimirlaannr10
Remonstrkerkgebouw

Rem-kerk is Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum
Koningslaan 2b, Bussum