Zondagmorgenvieringen

Zondagmorgenbijeenkomsten zijn kerkdiensten of soms bezinningsbijeenkomsten.
De kerkdiensten hebben een open, vrijzinnig-christelijk dan wel een religieus-humanistisch karakter. Bezinningsbijeenkomsten zijn geen kerkdiensten; in de regel is er een lezing met enige muzikale omlijsting en een mogelijkheid tot gesprek. De bezinningsbijeenkomsten vinden in de koffiekamer plaats.

aanvang: 10.30 uur

Komende diensten, waarvoor u zich kunt aanmelden bij gkaterberg@solcon.nl  of 035 69 342 76:

8 november

Dit is een gemeenschappelijke dienst met Doopsgezinden, Huiskamergemeente en Remonstranten. De dienst wordt gehouden in de Remonstrantse kerk. Ds Peter Korver gaat voor.

Het thema van de dienst is ‘Leiderschap’. Dat sluit aan bij de actualiteit, want enkele dagen daarvoor vonden de presidentsverkiezingen in de VS plaats. Ook elders in de wereld, en in Nederland, wordt in coronatijd het vermogen om leiderschap te vertonen op de proef gesteld. Het vertrekpunt is een fabel die Jotam vertelde aan het volk dat zo graag een echte leider wilde (Richteren 9). In de dienst is een bijzondere gast. Annet Betsalel van de Joodse Gemeente Bussum zal in dit oorlogsherdenkingsjaar iets vertellen over de positieve steun die de Joodse gemeenschap tijdens de donkere oorlogsjaren heeft ondervonden van de plaatselijke kerken.

15 november

mevr. Cathrien Roolvink

22 november

Een speciale dienst, die Reina Geuzebroek gaat verzorgen. Het thema is: ‘Konijnenpaadjes’.

Wij streven allemaal naar geluk. Hoe kunnen wij dat doen? Volgen wij een ‘konijnenpaadje’ of zetten wij een andere stip aan de horizon? Een konijnenpaadje is een pad dat makkelijk en aanlokkelijk is. Vaak loopt zo’n konijnenpaadje op een teleurstelling uit. Maar soms kan het wel even nuttig zijn, als jij je er maar van bewust bent.

Enkele leden laten iets zien of horen waar zij blij van worden, dat kunnen nuttige konijnenpaadjes zijn. Daarnaast zal Reina u ook voorbeelden geven van konijnenpaadjes die mindergoed zijn uitgepakt.

Of zijn er nog andere wegen?

29 november

Op deze 1e Adventszondag gaat mr.drs. Johan de Wit voor; Nico Strubbe verzorgt de muziek.


In de maanden juli en augustus zijn er gezamenlijke diensten met de Remonstrantse en/of de Doopsgezinde gemeente, afwisselend in een van de drie gebouwen.
Tweemaal is er sprake van een ‘Kwartetdienst’, waarin vier NPB-afdelingen, die van Huizen, Laren-Blaricum, Weesp en Naarden-Bussum, samenwerken.

 Een enkele keer vervalt de zondagmorgendienst. Dit staat aangegeven in de agenda.

 Eén keer per maand wordt er voor kinderen tijdens de dienst een speciaal programma in de leskamer georganiseerd. In de agenda wordt dit aangegeven.

Adressen kerkgebouwen:

 DG-kerk is Doopsgezinde Gemeente Naarden-Bussum
Wladimirlaan 10, Bussum

wladimirlaannr10
Remonstrkerkgebouw

Rem-kerk is Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum
Koningslaan 2b, Bussum