Zondagmorgenvieringen

In de Majellakapel kunt u de diensten weer bijwonen, na vooraf aangemeld te hebben
De diensten zijn ook te volgen via  Ons YouTube kanaal
aanvang: 10.30 uurKomende diensten: Zoals gebruikelijk vinden er in juli en augustus zomerdiensten plaats, samen met Doopsgezinden, Huiskamergemeente, Remonstranten en Lutheranen.

1 augustus
Dienst in de Majellakapel. Ds. Robert de Vos gaat voor, Marcus van der Heide bespeelt het orgel. Opgeven bij gkaterberg@solcon.nl of 035 69 342 76. Collecte: St. Kinderen in Nood

8 augustus
Dienst in de Lutherse Kerk met Alexander Overdiep als voorganger Aanmelden : secretariaat@elghetgooi.nl Collecte: Stichting Vrienden van Naarderheem

15 augustus
Dienst in de Doopsgezinde Kerk. Voorganger is ds. Peter Korver. Zie www.dgbussum-naarden.doopsgezind.nl Collecte: “Open Kerk”

22 augustus
Hagepreek, voorganger ds. Friso Boogerd. Twee jaar geleden hebben we de Hagepreek in het Vestingmuseum gehouden. Dit jaar kan dat niet, maar er is een geschikte plek in de vesting gevonden bij Brouwerij Comenius, op Bastion Nieuw Molen (het Bastion met het parkeerterrein, zie bijgaand kaartje. U kunt zich aanmelden bij gkaterberg@solcon.nl of 035 69 342 76 Collecte: Vrienden van C’est la Vie

29 augustus
Dienst in de Remonstrantse Kerk met mevr. Jantine Brouwer-Huisman als voorganger. zie Remonstrantse kerk Naarden-Bussum – Kerkdienstgemist.nl Collecte: “Schuldhulpmaatje”

5 september
Dit is de eerste dienst weer na de zomerdiensten en weer “gewoon” in de Majellakapel. Dr. Hans le Grand gaat voor en Marcus van der Heide is de organist.