Zondagmorgenvieringen

Als gevolg van de coronacrisis zijn er in de Majellakapel voorlopig geen diensten. In plaats daarvan bieden wij regelmatig online diensten. Drie vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Naarden-Bussum werken daarin het samen. Het zijn de Vrijzinnigen Naarden-Bussum, de Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden en de Huiskamergemeente Gooise Meren.

Online diensten:


Zondagmorgenbijeenkomsten zijn kerkdiensten of soms bezinningsbijeenkomsten.
De kerkdiensten hebben een open, vrijzinnig-christelijk dan wel een religieus-humanistisch karakter. Bezinningsbijeenkomsten zijn geen kerkdiensten; in de regel is er een lezing met enige muzikale omlijsting en een mogelijkheid tot gesprek. De bezinningsbijeenkomsten vinden in de koffiekamer plaats.

aanvang: 10.30 uur

 In de maanden juli en augustus zijn er gezamenlijke diensten met de Remonstrantse en/of de Doopsgezinde gemeente, afwisselend in een van de drie gebouwen.
Tweemaal is er sprake van een ‘Kwartetdienst’, waarin vier NPB-afdelingen, die van Huizen, Laren-Blaricum, Weesp en Naarden-Bussum, samenwerken.

 Een enkele keer vervalt de zondagmorgendienst. Dit staat aangegeven in de agenda.

 Eén keer per maand wordt er voor kinderen tijdens de dienst een speciaal programma in de leskamer georganiseerd. In de agenda wordt dit aangegeven.

Adressen kerkgebouwen:

 DG-kerk is Doopsgezinde Gemeente Naarden-Bussum
Wladimirlaan 10, Bussum

wladimirlaannr10
Remonstrkerkgebouw

Rem-kerk is Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum
Koningslaan 2b, Bussum