Zondagmorgenvieringen

Zondagmorgenbijeenkomsten zijn kerkdiensten of soms bezinningsbijeenkomsten.
De kerkdiensten hebben een open, vrijzinnig-christelijk dan wel een religieus-humanistisch karakter. Bezinningsbijeenkomsten zijn geen kerkdiensten; in de regel is er een lezing met enige muzikale omlijsting en een mogelijkheid tot gesprek. De bezinningsbijeenkomsten vinden in de koffiekamer plaats.

aanvang: 10.30 uur

Komende diensten, waarvoor u zich kunt aanmelden bij gkaterberg@solcon.nl  of 035 69 342 76:

27 september: een bezinningsbijeenkomst met dr. Rob Nepveu als spreker.

Thema: ‘Leven we in de best denkbare wereld?’

Naast vreugde is er veel ellende in de wereld. Is onze wereld toch de best denkbare? De vermaarde filosoof Leibniz beweert dat dit het geval is. Maar de wijsgeer Voltaire, die geschokt was door de enorme aardbeving die in 1755 Lissabon verwoestte, kon de optimistische overtuiging van Leibniz niet aanvaarden. Wie had nu gelijk? Deze vraag vormt het onderwerp op deze ochtend.

                4 oktober: samen met de Vrijzinnigen uit Gooi-Noord, in De Engel in Huizen. Marten Kruimer gaat voor, Hans Timmerman verzorgt de muzikale begeleiding.

Thema: ‘Wij en het dier – bijbelse beelden’

De mens en het dier…op deze ‘Dag der Dieren’ zullen we op verschillende manieren stilstaan bij de onderlinge relatie tussen de mens en het dier. Dat zullen wij doen vanuit bijbels perspectief; welke verschillende rollen spelen dieren in de bijbel? Op welke speciale momenten verschijnen zij? En welke positie neemt de mens daarbij in?

Ook ‘de kunsten’ zullen niet ontbreken: beelden van bijbelse schilderingen die religieuze betekenis en symboliek van het dier weerspiegelen. En enkele liederen die wij “samen zullen zingen”: mens en dier staan samen volop onder de aandacht!

Een viering met muziek, beeld en woorden ter inspiratie…. van harte welkom!

                11 oktober: een dienst samen met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente met Hajo Hajonides als voorganger; Nico Strubbe verzorgt de muziek.

Thema: Bevrijding

                18 oktober: ds Peter Korver is voorganger, Marcus van der Heide speelt orgel/piano

Thema: Oog in oog met Jezus.

Wij kennen Jezus alleen uit woorden van hem of over hem. Maar hebben wij ook een beeld van hem? Misschien van plaatjes uit een kinderbijbel of uit de Europese schilderkunst. Dan zien we een grote, tengere, blanke man met sluik lang haar. Het is wel zeker dat Jezus er zo niet heeft uitgezien. Hoe dan wel? En is het belangrijk om dat te weten?

                25 oktober: Hans le Grand gaat voor; Nico Strubbe verzorgt de muziek.

                1 november: ds Peter Korver gaat voor, Marcus van der Heide verzorgt de muziek.

Deze ochtend herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Een andere datum dan gebruikelijk i.v.m. het voorgaan van Peter in Hilversum op 22 november.


In de maanden juli en augustus zijn er gezamenlijke diensten met de Remonstrantse en/of de Doopsgezinde gemeente, afwisselend in een van de drie gebouwen.
Tweemaal is er sprake van een ‘Kwartetdienst’, waarin vier NPB-afdelingen, die van Huizen, Laren-Blaricum, Weesp en Naarden-Bussum, samenwerken.

 Een enkele keer vervalt de zondagmorgendienst. Dit staat aangegeven in de agenda.

 Eén keer per maand wordt er voor kinderen tijdens de dienst een speciaal programma in de leskamer georganiseerd. In de agenda wordt dit aangegeven.

Adressen kerkgebouwen:

 DG-kerk is Doopsgezinde Gemeente Naarden-Bussum
Wladimirlaan 10, Bussum

wladimirlaannr10
Remonstrkerkgebouw

Rem-kerk is Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum
Koningslaan 2b, Bussum