Zondagmorgenvieringen

Zondagmorgenbijeenkomsten zijn kerkdiensten of soms bezinningsbijeenkomsten.
De kerkdiensten hebben een open, vrijzinnig-christelijk dan wel een religieus-humanistisch karakter. Bezinningsbijeenkomsten zijn geen kerkdiensten; in de regel is er een lezing met enige muzikale omlijsting en een mogelijkheid tot gesprek. De bezinningsbijeenkomsten vinden in de koffiekamer plaats.

aanvang: 10.30 uur

Komende diensten:

Voor diensten vanuit de Majellakapel geldt steeds dat ze te volgen zijn via Ons YouTube kanaal of op onze website www.majellakapel.nl          .

               7 maart

Op deze zondag stond een bezinningsbijeenkomst gepland, met dr. Rob Nepveu als spreker, maar onder de huidige omstandigheden is in overleg met Rob besloten dat dat een gewone dienst wordt, nou ja, wat tegenwoordig helaas gewoon is dan. De live stream kunt u via het gebruikelijke kanaal bekijken.  Marcus van der Heide bespeelt het orgel. De collecte is bestemd voor Vrijzinnigen Naarden-Bussum.

               14 maart

Een gezamenlijke dienst, met Doopsgezinden, Huiskamergemeente en Remonstranten, waar drs. Harrie Schram voorgaat. Nico Strubbe bespeelt het orgel. De collecte zal voor de helft gaan naar het Nederlands Albert Schweitzerfonds en voor de andere helft naar Vrijzinnigen Naarden-Bussum.

               21 maart

Deze dienst willen we vieren samen met de Engel in Huizen en de Vrijz. Geloofsgem. NPB in Laren-Blaricum en Weesp. Joke Werner gaat voor en Marcus van der Heide bespeelt het orgel. De collecte zal voor de helft bestemd zijn voor de stichting Kinderen in Nood en voor de andere helft voor Vrijzinnigen Naarden-Bussum.

               28 maart

Dit is de zondag van Palmpasen. Of we al bij elkaar kunnen komen weten we nog niet, maar de dienst vindt plaats in de Doopsgezinde kerk en wordt samen met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente gevierd. Ds. Peter Korver gaat voor. Het thema is ‘Vallen en opstaan’.

 


In de maanden juli en augustus zijn er gezamenlijke diensten met de Remonstrantse en/of de Doopsgezinde gemeente, afwisselend in een van de drie gebouwen.
Tweemaal is er sprake van een ‘Kwartetdienst’, waarin vier NPB-afdelingen, die van Huizen, Laren-Blaricum, Weesp en Naarden-Bussum, samenwerken.

 Een enkele keer vervalt de zondagmorgendienst. Dit staat aangegeven in de agenda.

 Eén keer per maand wordt er voor kinderen tijdens de dienst een speciaal programma in de leskamer georganiseerd. In de agenda wordt dit aangegeven.

Adressen kerkgebouwen:

 DG-kerk is Doopsgezinde Gemeente Naarden-Bussum
Wladimirlaan 10, Bussum

wladimirlaannr10
Remonstrkerkgebouw

Rem-kerk is Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum
Koningslaan 2b, Bussum